วารสารวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 Noypa, S., Krainuwat, K. & Koshakri, R. (2021).  Incidence, prevalence, and factors predicting diabetic retinopathy among type 2 diabetes mellitus patients in public health centers, Bangkok metropolitan administration .  Journal of Public Health and Development19(1), 31-42. SCOPUS
2 Klainin-Yobas, P., Vongsirimas, N., Q. Ramirez, D., Sarmiento, J. & Fernandez, Z. (2021).  Evaluating the relationships among stress, resilience and psychological well-being among young adults: a structural equation modelling approach .  BMC Nursing20, 119-0. SCOPUS
3 Tussing-Humphreys, L., LaBomascus, B., O'Brien, K., Nemeth, E, Ruchob, R. & et al. (2021).  Prepregnancy obesity does not impact placental iron trafficking .  The Journal of Nutrition0, 0-0. SCOPUS
4 Sawangsuk, C. & Nakagasien, P. (2564).  Factors predicting preventive behaviors of pulmonary tuberculosis among high school students in Bangkok .  จุฬาลงกรณ์เวชสาร65(4), 369-378. TCI
5 Susanti Eka Putri, Y., Sitthimongkol, Y., Wirojratana, V. & Chansatitporn, N. (2021).  Predictors of depressive symptoms among family caregivers of patients with dementia in java, Indonesia .  Siriraj Medical Journal73(8), 549-558. TCI
6 Pohplook, J., Puwarawuttipanich, W., Kositamongkon, S. & Rongrungruang, Y. (2021).  Factors influencing severity and impact of symptoms in patients with upper respiratory tract infection at community hospitals and health-promoting hospitals .  Siriraj Medical Journal73(8), 510-517. TCI
7 Suttipong, C., Sindhu, S., Utriyaprasit, K. & Iramaneerat, C. (2021).  Quality of life in postoperative colorectal cancer survivors: a structural equation model .  Siriraj Medical Journal73(9), 576-586. TCI
8 Ruksakulpiwat, S., Zhou, W., Chiaranai, C. & Vonck, J. (2021).  Human travelling and COVID-19 pandemic .  Siriraj Medical Journal73(9), 562-569. TCI
9 Rungamornrat, S., Nookong, A., Pongsaranunthakul, Y., Srichantaranit, A. & Supcharoenmark, L. (2021).  Relationship among the knowledge, attitudes, and practice of executive functions of teachers in childcare centers in Thailand .  Asia-Pacific Journal of Research in Early Childhood Education15(3), 25-43. SCOPUS
10 Tankumpuan, T., Sindhu, S., Perrin, N., Commodore-Mensah, Y., Budhathoki, C., Padula, W. & et al. (2021).  A Multi-Site Thailand Heart Failure Snapshot Study .  Heart Lung and Circulation0, 0-0. SCOPUS
11 Ruksakulpiwat, S., Zhou, W., Chiaranai, C., Saengchut, P. & Vonck, J. (2021).  Age, sex, population density and covid-19 pandemic in thailand: a nationwide descriptive correlational study .  Journal of Health Science and Medical Research0, 0-0. SCOPUS
12 Khatun, J., Asdornwised, U., Thosinga, O., Chansatitporn, N. & Tantiwongkosri, K. (2021).  Effectiveness of healthy heart intervention among Bangladeshi with coronary artery bypass graft: a randomized controlled trial .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research25(1), 7-12. ISI
13 Meekusol, S., Maneesriwongul, W., Orathai, P., Pongthavornkamol, K. & Sharps, P. (2021).  Factors predicting women’s adherence to hypertensive treatment .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research25(1), 131-142. ISI
14 Phonkrut, S., Jewpattanakul, Y. & Nakagasien, P. (2021).  The effects of self-efficacy and family support program in 6 positions of Rusie Dutton exercise on blood pressure level among elderly with hypertension .  Journal of Public Health and Development19(1), 31-42. SCOPUS
15 Pumpuang, W., Vongsirimas, N. & Klainin-Yobas, P. (2021).  Do gender differences affect the psychological well-being of high schoolers in Thailand? .  Journal of Population and Social Studies29, 0-0. SCOPUS
16 Nuampa, S., Chanprapaph, P., Tilokskulchai, F. & Sudphet, M. (2021).  Breastfeeding challenges among Thai adolescent mothers: hidden breastfeeding discontinuation experiences .  Journal of Health Research35, 0-0. SCOPUS
17 Benjasirisan, C., Phianhasin, L., Ruksakulpiwat, S., Saneha, C., Boontein, P., Sriprasong, S., Kositamongkon, S., Samai, T., Prapaiwong, P., Musikthong, J., Tosuksri, W., Pattana-umpa, N., Phligbua, W., Riangkam, C., Poungkaew, A., Kongkar, R., Hanrop, S., Kasetkala, P., Jariyasakulwong, P., Lekdamrongkul, P., Tadsuan, J. & Puwarawuttipanich, W. (2021).  The preparation for interprofessional practice (IPP) in nursing students at Mahidol university, Thailand: the situation analysis .  Siriraj Medical Journal73(2), 128-140. TCI
18 Thi Nguyen, N., Prasopkittikun, T., Payakkaraung, S. & Vongsirimas, N. (2021).  Factors predicting six-month exclusive breastfeeding among mothers in Ho Chi Minh City, Vietnam .  Journal of Health Research0, 0-0. SCOPUS
19 Srimoragot, P., Sudsakorn, P., Suwannaphirom, P. & Ruchisereekul, K. (2021).  Survey of knowledge and opinion among Thai veterinarians on nicotine toxicity and second-hand smoke effects on pets’ health+ .  The Thai Journal of Veterinary Medicine51(1), 69-74. SCOPUS
20 Adunwatanasiri, P., Wanitkun, N., Sindhu, S. & Viwatwongkasem, C. (2021).  A causal relationship of home care services on the quality of life among survivors of stroke in Thailand .  Walailak Journal of Science and Technology18(5), 9049-0. TCI
21 Thedthong, W., Puwarawuttipanich, W., Saneha, C. & Rongrunguang, Y. (2021).  Factors predicting fatigue in pulmonary tuberculosis patients receiving anti-tuberculosis drugs .  Siriraj Medical Journal73(3), 162-168. TCI
22 Sanonoi, N., Asdornwised, U., Wongkongkam, K. & Tocharoenchok, T. (2564).  Effects of a telehealth program on the functional status and rehospitalization rates of patients after coronary artery bypass grafts .  จุฬาลงกรณ์เวชสาร65(2), 179-186. TCI
23 Jiwpanya, S., Saneha, C., Puwarawuttipanich, W. & Danchaivijitr, P. (2564).  Factors predicting chemotherapy induced peripheral neuropathy in breast cancer patients receiving neurotoxic chemotherapy .  จุฬาลงกรณ์เวชสาร65(2), 155-163. TCI
24 Mungklang, P., Puwarawuttipanich, W., Pongthavornkamol, K. & Nilanont, Y. (2021).  The effectiveness of cognitive flexibility training program on cognitive functions and activities of daily living in patients with ischemic stroke .  Siriraj Medical Journal73(4), 236-244. TCI
25 Khouenkoup, M., Srichantaranit, A. & Sanasuttipun, W. (2021).  Factors associated with mothers' knowledge of children with congenital heart disease in Bangkok, Thailand .  Journal of Health Research0, 0-0. SCOPUS
26 Noijeen, N., Rungamornrat, S. & Srichantaranit, A. (2021).  Predictive Factors of Growth Among Preterm Migrant Children in Kanchanaburi Province, Thailand .  Journal of Population and Social Studies29, 401-415. SCOPUS
27 Chaisuwan, C., Kelly, K., Kelman, G. & Continelli, T. (2021).  The Relationship between Cultural Value and Critical Thinking Dispositions and their Difference among Nursing Students in Thailand and United States .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research25(2), 199-212. ISI
28 Srithumsuk, W., Prachusilpa, G., Thummapol, O. & Kasemsuk, W. (2021).  A Study of Home Healthcare Nursing Outcomes Quality Indicators for Older People in Thailand Using Delphi Technique .  Home Healthcare Now39(3), 154-159. SCOPUS
29 Promneramit, P., Phuphaibul, R., Phumonsakul, S. & Sinsuksai, N. (2021).  Effectiveness of Computer-Based Sexual Communication Program for Mothers and Pre-Adolescent Daughters: A Quasi-Experimental Study .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research25(2), 185-198. ISI
30 Lekdamrongkul, P., Pongthavornkamol, K., Molassiotis, A., Sriyuktasuth, A., Siritanaratkul, N. & Chansatitporn, N. (2021).  Exploring health-related quality of life among non-Hodgkin’s lymphoma survivors after completion of primary treatment: a cross-sectional study in Thailand .  Supportive Care in Cancer2021, 0-0. SCOPUS
31 Surathum, S., Prasopkittikun, T., Srichantaranit, A. & Vongsirimas, N. (2021).  A causal model for health-related quality of life among Thai adolescents with congenital heart disease .  Journal of Health Research0, 0-0. SCOPUS
32 Maneekunwong, K., Srichantaranit, A. & Thampanichawat, W. (2021).  Factors influencing caregivers' uncertainty of children undergoing cardiac surgery in Bangkok, Thailand .  Journal of Health Research0, 0-0. SCOPUS
33 Sukkapathanasrikul, S., Monkong, S., Leelacharas, S., Krairit, O. & Viwatwongkasem, C. (2021).  Comparison of hypertensive outcomes after the implementation of self-management program for older adults with uncontrolled hypertension in Krabi, Thailand: a quasi-experimental study .  Journal of Health Research0, 0-0. SCOPUS
34 Yuroong, A., Asdornwised, U., Pinyopasakul, W., Wongkornrat, W. & Chansatitporn, N. (2021).  The effectiveness of the transitional care program among people awaiting coronary artery bypass graft surgery: a randomized control trial .  Journal of Nursing Scholarship0, 0-0. SCOPUS
35 Riangkam, C., Sriyuktasuth, A., Pongthavornkamol, K., Kusakunniran, W. & Sriwijitkamol, A. (2021).  Effects of a mobile health diabetes self-management program on HbA1C, self-management and patient satisfaction in adults with uncontrolled type 2 diabetes: a randomized controlled trial .  Journal of Health Research0, 0-0. SCOPUS
36 Thida, M., Asdornwised, U., Thosingha, O. & Dumavibhat, C. (2021).  Symptom experience, symptom management strategies, and health related quality of life among people with heart failure .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research25(3), 359-374. ISI
37 Duangjuk, J., Asdornwised, U., Wongkongkam, K. & Tocharoenchok, T. (2564).  Effect of an information and communication technology program on the anxiety of coronary artery bypass graft patients’ caregivers in intensive care unit .  จุฬาลงกรณ์เวชสาร65(3), 249-257. TCI
38 Pruktarat, W., Prasopkittikun, T., Sitthimongkol, Y. & Vongsirimas, N. (2021).  Factors influencing family functioning related to preschool children with down syndrome .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research25(4), 587-599. ISI
39 Seaharattanapa, B.tum, Sinsuksai, N., Phumonsakul, S. & Chansatitporn, N. (2021).  Effectiveness of balanced diet-iron supplement program among pregnant women with anemia: a quasi-experimental study .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research25(4), 653-665. ISI
40 Sukanthachalathon, R., อุษาวดี อัศดรวิเศษ, Thosingha, O. และVichitvejpaisal, P. (2564).  Effect of prewarmimg on body temperature and shivering in total knee arthroplasty patients after surgery .  จุฬาลงกรณ์เวชสาร65(3), 265-71. TCI
41 สิริลักษณ์ แม้นเลิศ, วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์ และสุดาภรณ์ พยัคฆเรือง. (2564).  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูดนมมารดาและอัตราการดูดนมของทารกเกิดก่อนกำหนดที่ดูดเต้านมเปล่าในจำนวนครั้งที่ต่างกัน .  วารสารเกื้อการุณย์28(1), 94-107. TCI
42 ภรณ์ทิพย์ สุญาสิทธิ์, ปรางทิพย์ ฉายพุทธ, อรพรรณ โตสิงห์ และจตุพร ศิริกุุล. (2564).  การศึกษาเปรียบเทีียบปัจจัยทีางคลินิกระหว่่างผู้้บาดเจ็บจากอุุบัติิเหติุวัยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุตอนต้น และผู้สูงอายุ .  วารสารสภาการพยาบาล36(1), 110-128. TCI
43 รัดใจ เวชประสิทธิ์ , วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร , สุภาพร วรรณสันทัด, ยาวรัตน์ มัชฌิม และยาใจ สิทธิมงคล. (2564).  การสำรวจการกระจายกำลังคน ภาระงาน และผลลัพธ์การปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย .  วารสารสภาการพยาบาล36(3), 62-82. TCI
44 เพ็ญรัชต์ โค้วไพโรจน์, สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง และอาภาวรรณ หนูคง. (2564).  ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ดูแลในการมีส่วนร่วมเพื่อบรรเทาความปวดจากหัตถการที่ใช้เข็มของผู้ป่วยเด็กในหออภิบาลกุมารเวชกรรม: การรับรู้ของผู้ดูแลและพยาบาล .  วารสารพยาบาลศาสตร์39(4), 55-96. TCI
45 Kim, S., ทัศนี ประสบกิตติคุณ และสุดาภรณ์ พยัคฆเรือง. (2564).  ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของผู้ปกครองเกี่ยวกับ การใช้ยาปฏิชีวนะในเด็กที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนในประเทศกัมพูชา .  วารสารพยาบาลศาสตร์39(4), 83-96. TCI
46 น้ำฝน แว้นแคว้น, อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์ และวนิดา เสนะสุทธิพันธุ์. (2564).  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ดูแลกับพฤติกรรมการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว .  วารสารพยาบาลศาสตร์39(1), 24-37. TCI
47 จารุวรรณ ไทยบัณฑิต, อาภาวรรณ หนูคง และอรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์. (2564).  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ดูแลกับพฤติกรรมการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว .  วารสารพยาบาลศาสตร์39(2), 36-49. TCI
48 จิราภรณ์ รัตนวงศ์, ทัศนี ประสบกิตติคุณ และอรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์. (2564).  ทัศนคติต่อการให้ผู้ปกครองอยู่กับเด็กขณะได้รับการทำหัตถการแบบรุกล้ำร่างกายของผู้ปกครองและพยาบาล .  วารสารสภาการพยาบาล36(2), 93-109. TCI
49 เวหา เกษมสุข, เสาวรส มีกุศล, สุรัสวดี ไวว่อง และนงนุช เพ็ชรร่วง. (2564).  แนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมผ่านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผสานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย: กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา .  วารสารพยาบาลตำรวจ13(1), 13-23. TCI
50 จิณห์สุตา ทัดสวน, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ และศรินรัตน์ ศรีประสงค์. (2564).  ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังผ่านสมาร์ตโฟนแอปพลิเคชันต่อสถานะทางคลินิกในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง .  วารสารพยาบาลศาสตร์39(3), 17-32. TCI
51 ปุราภรณ์ โชคเฉลิมวงศ์, เกศศิริ วงษ์คงคำ, สุพร ดนัยดุษฎีกุล และคามิน ชินศักดิ์ชัย. (2564).  ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน .  วารสารสภาการพยาบาล36(1), 129-149. TCI
52 นรินทร์ พิพัฒนวรคุณ, ปรางทิพย์ ฉายพุทธ, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ และวัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์. (2564).  ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน .  วารสารสภาการพยาบาล36(4), 129-149. TCI
53 ยุทธพิชัย โพธิ์ศรี, ปรางทิพย์ ฉายพุทธ, อรพรรณ โตสิงห์ , สรชัย และศรีสุมะ . (2564).  ปัจจัยทำนายความต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม .  วารสารสภาการพยาบาล36(3), 118-133. TCI
54 ภูมินทร์ ดวงสุริยะ , วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์, ปรางทิพย์ ฉายพุทธ, อรพรรณ และโตสิงห์ . (2564).  ปัจจัยทำนายความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของผู้ป่วยติดเชื้อที่รับกํารรักษาในห้องฉุกเฉิน .  วารสารสภาการพยาบาล36(3), 134-50. TCI
55 ทัศเนตร พุทธรักษา, สุพร ดนัยดุษฎีกุล, อรพรรณ โตสิงห์ และอาศิส อุนนะนันทน์. (2564).  ปัจจัยทำนายความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้ป่วยกระดูกหักจากภาวะกระดูกพรุน .  วารสารพยาบาลศาสตร์39(3), 60-73. TCI
56 พัชราวรรณ เครื่องแก้ว, วรรณา พาหุวัฒนกร และฤดี ปุงบางกะดี่. (2564).  ปัจจัยทำนายด้านความรู้ ทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อความตั้งใจในการคุมกำเนิดระยะยาวในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรก .  วารสารพยาบาลศาสตร์39(1), 64-76. TCI
57 จงจิต เสน่หา, พรรณิภา บุญเทียร และวันดี โตสุขศรี. (2564).  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการภาวะอ้วนด้วยตนเองในผู้ป่วยน้ำหนักเกินที่มารับการรักษาที่ตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร .  วารสารพยาบาลศาสตร์39(1), 77-91. TCI
58 พรรณิภา บุญเทียร, อัจฉริยา พ่วงแก้ว, อรวรรณ ประภาศิลป์ และพักตร์ศิริ เกื้อกูล. (2564).  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเอง .  วารสารพยาบาลศาสตร์39(1), 13-23. TCI
59 ลมัย พนมกุล, วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช, อัจฉริยา พ่วงแก้ว และยงค์ รงค์รุ่งเรือง. (2564).  ปัจจัยทำนายภาวะการเชื้อในกระแสเลือดในผู้ป่วยอายุรกรรม .  วารสารพยาบาลศาสตร์39(3), 74-90. TCI
60 ณัฏฐิกา ถาวงษ์เพีย, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์, อรพรรณ โตสิงห์ และศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ. (2564).  ปัจจัยทำนายภาวะทุพโภชนาการของผู้บาดเจ็บที่ได้รับการผ่าตัด .  วารสารสภาการพยาบาล36(4), 94-103. TCI
61 ชุติมา จิรัฐิเกรียงไกร, นพพร ว่องสิริมาศ, วารีรัตน์ ถาน้อย และสุภาภัค เภตราสุวรรณ. (2564).  ปัจจัยทำนายสุขภาวะทางจิตใจ ในวัยรุ่นตอนปลาย .  วารสารพยาบาลศาสตร์39(2), 77-89. TCI
62 ลัดดาวัลย์ นามโยธา, สุพร ดนัยดุษฎีกุล, เกศศิริ วงษ์คงคำ และชุมพล ว่องวานิช. (2564).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันภายใน 6 เดือนแรกหลังทeการผ่าตัดเพิ่มการไหลเวียนของเลือดแดงส่วนปลาย .  วารสารพยาบาลศาสตร์39(2), 64-76. TCI
63 สาธกา พิมพ์รุณ, ฤดี ปุงบางกะดี่, ยุพา จิ๋วพัฒนกุล และธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง. (2564).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติเพื่อควบคุมยาสูบของพยาบาลวิชาชีพที่เคยเป็นแกนนำของชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ .  วารสารพยาบาลทหารบก22(1), 216-225. TCI
64 ภัทรนุช วิทูรสกุล, ชญาภา ชัยสุวรรณ และสมสิริ รุ่งอมรรัตน์. (2564).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของครูและผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก .  วารสารพยาบาลศาสตร์39(4), 41-54. TCI
65 ปิยนุช แก้วแสง, วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล และณัฐวุฒิ โตวนำชัย. (2564).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะน้ำหนักตัวเพิ่ม ในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต .  วารสารพยาบาลศาสตร์39(4), 13-26. TCI
66 ประวีณา บุญรังษี, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, นพพร ว่องสิริมาศ และฉัตรกนก ทุมวิภาต*. (2564).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะทางจิตในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว .  วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก32(1), 243-257. TCI
67 รัตนาภรณ์ คงคา, สมสิริ รุ่งอมรรัตน์, พัชรี เสน่ห์เจริญ, ศุภาวดี วายุเหือด, เพ็ญจันทร์ สิทธิปรีชาชาญ, ช่อผกา สุทธิพงศ์, คัทลียา คงเพ็ชร และอรชุมา นากรณ์. (2564).  ผลการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่เรียนกลุ่มปกติและกลุ่มสองภาษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล .  วารสารพยาบาลศาสตร์39(4), 70-82. TCI
68 ฐิติมา วัชรเขื่อนขันธ์ , จงจิต เสน่หา, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล และกฤติยา กอไพศาล. (2564).  ผลของการควบคุมอุณหภูมิบริเวณที่ให้ยาออกซาลิพลาตินต่ออาการปวดหลอดเลือดำในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก .  วารสารสภาการพยาบาล36(3), 103-117. TCI
69 เกศริน อินธิยศ, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์, เกศศิริ วงษ์คงคำ และชินา โอฬารรัตนพันธ์. (2564).  ผลของโปรแกรมการจัดการความปวดด้วยการประคบเย็นร่วมกับการใช้ผ้ารัดหน้าท้องต่อระดับความปวดและการเคลื่อนไหวร่างกายหลังผ่าตัดในผู้ป่วยนรีเวชที่ได้รับการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง .  วารสารสภาการพยาบาล36(3), 83-102. TCI
70 เบ็ญจมาศ โอฬารรัตน์มณี, วีรยา จึงสมเจตไพศาล และวไลลักษณ์ พุ่มพวง. (2564).  ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้พฤติิกรรมทางเพศที่ปลอดภัยและสนทนาออนไลน์บนฐานทฤษฎีีพฤติกรรมตามแผนในวัยรุ่นตอนต้น: การศึกษาแบบกึ่งทดลอง .  วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า38(2), 161-169. TCI
71 ธมลวรรณ ศรีกลั่น, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ และอรวมน ศรียุกตศุทธ. (2564).  ผลของโปรแกรมการจัดการโรคหืดผ่านสมาร์ตโฟนแอปพลิเคชัน ต่อความรู้ การใช้ยาสูด และการควบคุมอาการในผู้ป่วยโรคหืด .  วารสารพยาบาลศาสตร์39(2), 50-63. TCI
72 วาสนา งามการ, วริศนันท์ ลี้ศิริวัฒนกุล, ฐิติชญา พฤกษานุศักดิ์ และศศิธารา น่วมภา. (2564).  ผลของโปรแกรมการพยาบาล ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวต่อเนื่องร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัว การสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อโดยเร็วหลังคลอด ต่อประสิทธิภาพการดูดนมแม่ ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 1 เดือน .  วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า38(1), 67-76. TCI
73 เพ็ญแข สุขสถิตย์, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์, อรพรรณ โตสิงห์ และเลลานี ไพฑูรย์พงษ์. (2564).  ผลของโปรแกรมการสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพต่อพฤติกรรมการล้างมือของผู้เข้าเยี่ยมในหอผู้ป่วยวิกฤติ .  วารสารสภาการพยาบาล36(2), 23-48. TCI
74 กิตติยา มหาวิริโยทัย, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ และอัจฉริยา พ่วงแก้ว. (2564).  ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูล แรงจูงใจ และทักษะการเฝ้าระวังตนเองผ่านแอปพลิเคชันไลน์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว .  วารสารพยาบาลศาสตร์39(1), 47-63. TCI
75 สายสมร เฉลยกิตติ, ศิริพร พูลรักษ์, ชฎาภา ประเสริฐทรง, ฤดี และปุงบางกะดี่, และคณะ. (2564).  ผลของโปรแกรมทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกต่อการเลิกบุหรี่ของทหารกองประจําการ .  วารสารพยาบาลตำรวจ13(1), 190-198. TCI
76 อัญชนา ปันอินแปง, วรรณา พาหุวัฒนกร และปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง. (2564).  ผลของโปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อประสิทธิภาพ การรับรู้สมรรถนะของตนเอง และอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก .  วารสารพยาบาลศาสตร์39(4), 27-40. TCI
77 พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ฤดี ปุงบางกะดี่, จิราวรรณ ดีเหลือ, จิระศักดิ์ สาระรัตน์, พัชนียา เชียงตา, ชัชฏาพร จันทรสุข, ลวิตรา เขียวคํา และรุณราวรรณ์ แก้วบุญเรือง. (2564).  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการคุมกําาเนิดต่อความรู้และความตั้งใจในการคุมกําาเนิดในมารดาวัยรุ่น .  พยาบาลสาร48(1), 199-209. TCI
78 วไลลักษณ์ พุ่มพวง, สาธกา พิมพ์รุณ, สุดารัตน์ เพียรชอบ, สุภาภัค เภตราสุวรรณ และฐินีรัตน์ ถาวร. (2564).  ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพใจโดยใช้สติต่อสุขภาวะทางจิตใจ ของนักเรียนประถมศึกษา .  วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต35(1), 34-51. TCI
79 ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล, สมสิริ รุ่งอมรรัตน์, อาภาวรรณ หนูคง และลัดดาวัลย์ ทรัพย์เจริญมาก. (2564).  รูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแห่งหนึ่งสังกัดกรุงเทพมหานคร .  วารสารพยาบาลศาสตร์39(3), 91-105. TCI
80 Angsukiattitavorn, S., Seeherunwong, A., Panitrat, R. & Tipayamongkholgul, M. (2020).  Prevalence and distribution pattern of mood swings in Thai adolescents: a school-based survey in the central region of Thailand .  BMC Psychiatry20(-), 191-0. SCOPUS
81 Srithong, K., Sindhu, S., Wanitkun, N. & Viwatwongkasem, C. (2020).  Incidence and risk factors of clinical deterioration during inter-facility transfer of critically ill patients; a cohort study .  Archives of Academic Emergency Medicine8(1), 65-0. ISI
82 Phannarus, H., Muangpaisan, W., Siritipakorn, P., Pianchob, S. & Supapueng, O. (2020).  Development of a Thai tool for assessing behavioral and psychological symptoms of dementia: A confirmatory factor analysis .  Brain and Behavior0, 0-0. SCOPUS
83 Ruttanamontree, S., Asdornwised, U., Wongkongkam, K. & Chuthapisith, s. (2020).  The effectiveness of a telehealth program on the anxiety levels among women with core needle biopsy for suspected breast cancer .  Journal of Perioperative Nursing33(2), 9-15. SCOPUS
84 Eiamla-or, P., Thosingha, O., Danaidutsadeekul, S., Viwatwongkasem, C. & Hegadoren, K. (2020).  Incidence of shock in patients treated in an emergency department after sustaining a road traffic injury .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research24(4), 436-437. ISI
85 Auemaneekul, N., Powwattana, A., Kiatsiri, E. & Thananowan, N. (2020).  Investigating the mechanisms of theory of planned behavior on Cyberbullying among Thai adolescents .  Journal of Health Research34(1), 42-55. SCOPUS
86 Prasopkittikun, T., Srichantaranit, A. & Chunyasing, S. (2020).  Thai nurses’ perceptions and practices of family-centered care: The implementation gap .  International Journal of Nursing Sciences7(1), 74-80. SCOPUS
87 Tangsuksan, P., Ratinthorn, A., Sindhu, S., Spatz, D. & Viwatwongkasem, C. (2020).  Factors influencing exclusive breastfeeding among urban employed mothers: A case-control study .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research24(1), 54-72. ISI
88 Hlaing, W.Y., Thosingha, O. & Chanruangvanich, W. (2020).  Health-related quality of life and its determinants among patients with hip fracture after surgery in Myanmar .  International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing0, 0-0. SCOPUS
89 Prapawichar, P., Ratinthorn, A., Utriyaprasit, K. & Viwatwongkasem, C. (2020).  Maternal and health service predictors of postpartum hemorrhage across 14 district, general and regional hospitals in Thailand .  BMC Pregnancy and Childbirth20(1), 172-0. SCOPUS
90 Rojanapirom, S., Sindhu, S., Utriyaprasit, K., Buranakitjaroen, P. & Viwatwongkasem, C. (2020).  Effects of four noble truths practice on hypertension control .  Siriraj Medical Journal72, 0-0. TCI
91 Ooraikul, L., Wirojratana, V., Phuackchantuck, R., Chompukeaw, P. & Khaisuwan, C. (2020).  Reliability and validity testing of the FAMCARE‑2 scale: Thai translation .  Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing7(3), 280-286. SCOPUS
92 Jiratchayaporn, K., Sindhu, S., Seeherunwong, A., Panitrat, R. & Viwatwongkasem, C. (2020).  Changes in health-related quality of life scores in patients with depression in the Thai health care delivery system .  Journal of Health Research34(5), 0-0. SCOPUS
93 Changtong, N., Maneejak, N. & Yasri, P. (2020).  Approaches for Implementing STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) Activities among Middle School Students in Thailand .  International Journal of Educational Methodology6(1), 185-198. Other
94 Thananowan, N., Vongsirimas, N. & Kedcham, A. (2020).  Mediating roles of intimate partner violence, stress, and social support on depressive symptoms among Thai women .  Journal of Interpersonal Violence0, 0-0. SCOPUS
95 Dharmapatni, NWK., Sriyuktasuth, A. & Pongthavornkamol, K. (2020).  Rate of uncontrolled blood pressure and its associated factors in patients with predialysis chronic kidney disease in Bali, Indonesia .  Journal of Health Research34(6), 535-545. SCOPUS
96 Vongsirimas, N., Sitthimongkol, Y., Kaesornsamut, P., Thanoi, W., Pumpuang, W., Phetrasuwan, S., Kesornsri, S., Thavorn, T., Pianchob, S., Pimroon, S. & Klainin-Yobas, P. (2020).  Mediating role of mindfulness, self-efficacy, and resilience on the stress–psychological well-being in Thai adolescents .  International Journal of Psychosocial Rehabilitation24(10), 5376-5391. SCOPUS
97 Maneejak, N. & Yasri, P. (2020).  The uSAP model: a ubiquitous observation protocol for improving teamwork skills, time management and accuracy in high fidelity simulation among nursing students .  International Journal of Mobile Learning and Organisation14(4), 478-491. SCOPUS
98 Jiratchayaporn, K., Sindhu, S., Seeherunwong, A., Panitrat, R. & Viwatwongkasem, C. (2020).  Health related quality of life of patient with depression in Thai health service delivery: a multilevel analysis .  International Journal of Nursing Education12(4), 80-85. SCOPUS
99 Somsiri, V., Asdornwised, U., O’Connor, M., Suwanugsorn, S. & Chansatitporn, N. (2020).  Effects of a transitional telehealth program on functional status, rehospitalization, and satisfaction with care in Thai patients with heart failure .  Home Health Care Management and Practice0, 0-0. SCOPUS
100 Pramukti, I., Strong, C., Sitthimongkol, Y., Pandin, M., Yen, C., Lin, C. & et al. (2020).  Anxiety and suicidal thoughts during the covid-19 pandemic: cross-country comparative study among Indonesian, Taiwanese, and Thai university students .  Journal of Medical Internet Research22(12), 24487-0. SCOPUS
101 Smithnaraseth, A., Seeherunwong, A., Panitrat, R. & Tipayamongkholgul, M. (2020).  Hospital and patient factors influencing the health status among patients with schizophrenia, thirty days after hospital discharge: multi-level analysis .  BMC Psychiatry20, 592-0. SCOPUS
102 Karin, P., Vongsirimas, N., Pudtivarnichapong, W., Pornchaikate au & yeong, A. (2020).  Maternal depression and factors predicting depressive symptoms in adolescents in Bali, Indonesia .  Enfermería Clínica30(7), 42-46. SCOPUS
103 Thananowan, N., Vongsirimas, N. & Rachapromma, P. (2020).  Intimate partner violence and factors associated with sexually transmitted infections among Thai women attending gynecology clinics .  International Journal of STD and AIDS0, 0-0. SCOPUS
104 Janda, S., Sindhu, S., Watthayu, N., Limruangrong, P., Viwatwongkasem, C. & Boonsawat, W. (2020).  Re-attendance at emergency department for elderly patients with chronic obstructive pulmonary disease exacerbation .  Ageing International0, 0-0. SCOPUS
105 Van Riper, M., Knafl, G., Barbieri-Figueiredo, M., Caples, M., Choi, H., Graaf, G., Phetrasuwan, S. & et al. (2020).  Measurement of family management in families of individuals with down syndrome: a cross-cultural investigation .  Journal of Family Nursing0, 0-0. SCOPUS
106 Pudtivarnichapong, W., Phahuwatanakorn, W. & Soonthornchaiya, R. (2563).  Development of Thai family functioning model (TFFM): grounded theory method .  วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร8(5), 1639-1652. TCI
107 Sonjai, W., ยุพา จิ๋วพัฒนกุล และรักชนก คชไกร. (2563).  Effect of a family member support program on exercise behavior among family members with hypertensive patients .  จุฬาลงกรณ์เวชสาร64(3), 299-305. TCI
108 Jintana Attaprajong, ยุพา จิ๋วพัฒนกุล และกีรดา ไกรนุวัตร. (2563).  Effects of family members’ empowerment program on family members’ food preparing behaviors for elderly diabetic patients .  จุฬาลงกรณ์เวชสาร64(1), 87-94. TCI
109 Susuthi, P., ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, Pongthavornkamol, K. และDumavibhat, C. (2563).  Factors affecting sleep quality in acute coronary syndrome survivors .  จุฬาลงกรณ์เวชสาร64(3), 283-290. TCI
110 สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์, จิราภรณ์ อรุณากูร, ธีรนงค์ สกุลศรี, พัชรินทร์ เสรี, เอมพร รตินธร, อาภา ภัคภิญโญ, และคณะ และฤดี ปุงบางกะดี่. (2563).  Mahidol Model: Integrative, Area-based, Prevention and Alleviation of Teenage Pregnancy .  วารสารวิชาการสาธารณสุข29(1), 76-90. TCI
111 Chanpong, S., ปิยะธิดา นาคะเกษียร และกีรดา ไกรนุวัตร. (2563).  Predicting factors of preventive and control behaviors of communicable diseases in children among teachers in child care centers, Bangkok Metropolitan Administration .  จุฬาลงกรณ์เวชสาร64(4), 417-424. TCI
112 ปรียนันท์ สละสวัสดิ์ และอัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์. (2563).  การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและลดอาการซึมเศร้าสำหรับผู้ป่วยโรคจิตเภท .  วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต34(1), 13-42. TCI
113 สุลักขณา จันทวีสุข, บุญทิพย์ สิริธรังศรี, สมปอง พะมุลิลา และอุษาวดี อัศดรวิเศษ. (2563).  การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับพยาบาลปริศัลยกรรมในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดก้อนเนื้องอกสมอง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ .  วารสารพยาบาลทหารบก21(3), 48-57. TCI
114 อารีย์ เสถียรวงศา, บุญทิพย์ สิริธรังศรี, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล และสุพร ดนัยดุษฎีกุล. (2563).  การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดชุมพร .  วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ14(2), 114-124. TCI
115 รัตติมา ศิริโหราชัย, อุษาวดี อัศดรวิเศษ, ศิวพร ถือชาติ และมนวัฒน์ เงินฉ่ำ. (2563).  การศึกษาการถูกขัดจังหวะงานสําคัญของพยาบาลช่วยรอบนอกในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย .  วารสารพยาบาลศาสตร์38(3), 87-100. TCI
116 สุวิมล วิเศษสิงห์, กีรดา ไกรนุวัตร และรักชนก คชไกร. (2563).  ความชุกและปัจจัยทํานายการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เท้าจากเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร .  วารสารแพทย์นาวี47(3), 641-58. TCI
117 นิตยา สิตะเสน, กีรดา ไกรนุวัตร และรักชนก คชไกร. (2563).  ความชุกและปัจจัยทํานายการเกิดโรคไตจากเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร .  วารสารพยาบาลศาสตร์38(4), 31-43. TCI
118 สมพงษ์ แก้วพรรณา, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ และวัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์. (2563).  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพของผู้ป่วย ความสัมพันธ์ต่างเกื้อกูล ความพร้อมในการดูแลกับความเครียด ในบทบาทผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง .  วารสารพยาบาลทหารบก21(1), 183-92. TCI
119 จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ และรักชนก คชไกร. (2563).  แนวทางการสร้างเสริมพฤฒพลังในการเป็นมัคคุเทศก์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ: มุมมองของผู้สูงอายุกรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา .  วารสารพยาบาลทหารบก21(3), 473-480. TCI
120 ศศิธารา น่วมภา, พรนภา ตั้งสุขสันต์, ฉันทิกา จันทร์เปีย และวชิรา วรรณสถิตย์. (2563).  ประสบการณ์การรับบริการฝากครรภ์และการแสวงหาข้อมูลสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์ที่ทําางานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ : การศึกษาเชิงคุณภาพแบบบรรยาย .  วารสารพยาบาลศาสตร์38(4), 44-61. TCI
121 สุดสาคร จํามั่น, นพพร ว่องสิริมาศ และวารีรัตน์ ถาน้อย. (2563).  ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อสุขภาวะทางจิตใจของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน .  วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต34(3), 62-76. TCI
122 ชไมพร ประคํานอก, อาภาวรรณ หนูคง และสมสิริ รุ่งอมรรัตน์. (2563).  ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสม่ำเสมอในการได้รับยาเคมีบําบัดทางหลอดเลือดดําในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว .  วารสารพยาบาลศาสตร์38(3), 35-49. TCI
123 สมคิด รูปงาม, สุพร ดนัยดุษฎีกุล, อรพรรณ โตสิงห์ และจตุพร ศิริกุล. (2563).  ปัจจัยทำนายการเกิดกลุ่มอาการตอบสนองต่ออาการอักเสบทั่วร่างกาย ในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ .  วารสารสภาการพยาบาล35(1), 100-117. TCI
124 ธัญชนก รูปงาม, วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช, ศรัณยา โฆสิตะมงคล และพลพร อภิวัฒนเสวี. (2563).  ปัจจัยทำนายการรู้คิดในผู้ป่วยที่มีภาวะหายใจผิดปกติขณะหลับ .  วารสารพยาบาลศาสตร์38(1), 35-46. TCI
125 อภิรดี โชนิรัตน์, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล และศริยามน ติรพัฒน์. (2563).  ปัจจัยทำนายการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะของผู้สูงอายุ .  วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก31(1), 93-108. TCI
126 อติภัทร พรมสมบัติ, สุพร ดนัยดุษฎีกุล, อรพรรณ โตสิงห์ และจตุพร ศิริกุล. (2563).  ปัจจัยทำนายความปวดในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บก่อนจำหน่ายจากโรงพยาบาล .  วารสารพยาบาลศาสตร์38(2), 59-73. TCI
127 อัจฉริยา พ่วงแก้ว, พรรณิภา บุญเทียร, ศศิมา ทองสาย, นพวรรณ เจริญยศ และลัลน์ภัทรา ธนัตถ์โภคินันท์. (2563).  ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว .  วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก31(1), 179-197. TCI
128 พรนิภา ดีมงคล, ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง, วรรณา พาหุวัฒนกร และดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร. (2563).  ปัจจัยทำนายน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นในขณะตั้งครรภ์ของสตรีที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน .  วารสารพยาบาลศาสตร์38(2), 46-58. TCI
129 ศศิธร อิ่มมณี, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์, ปรางทิพย์ ฉายพุทธ และปฤณัต อิทธิเมธินทร์. (2563).  ปัจจัยทำนํายความทุกข์ทรมานของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยผ่าตัดทํางประสาทศัลยศาสตร์ระยะประคับประคอง .  วารสารสภาการพยาบาล35(4), 54-69. TCI
130 พรสินี เต็งพานิชกุล, ณัฐมา ทองธีรธรรม และจตุรงค์ พรรัตนมณีวงศ์. (2563).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการทําหน้าที่ของกระดูกและกล้ามเนื้อในบุคคลที่มีกระดูกอักเสบติดเชื้อเรื้อรัง .  วารสารพยาบาลศาสตร์38(3), 78-86. TCI
131 จงกลณี ขันอาสา, รักชนก คชไกร และกีรดา ไกรนุวัตร. (2563).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในชุมชน กรุงเทพมหานคร .  วารสารพยาบาลทหารบก21(3), 109-120. TCI
132 ลฎาภา ทานาค , รักชนก คชไกร และยุพา จิ๋วพัฒนกุล. (2563).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในกรุงเทพมหานคร .  วารสารพยาบาลทหารบก21(3), 140-50. TCI
133 ประยูรศรี ศรีจันทร์, พวงเพชร เกษรสมุทร และวารีรัตน์ ถาน้อย. (2563).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ .  วารสารพยาบาลศาสตร์38(1), 86-98. TCI
134 วราภรณ์ ภูคา, นพพร ว่องสิริมาศ และวารีรัตน์ ถาน้อย. (2563).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะทางจิตใจในผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม .  วารสารพยาบาลศาสตร์38(1), 73-85. TCI
135 Recal, SJ., Sitthimongkol, Y., Prasopkittikun, T., Punpuing, S., Chansatitporn, N. & Strobbe, S. (2020).  Factors influencing alcohol use among Myanmar young migrant workers in Thailand .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research24(2), 172-186. ISI
136 ชิดชนก พันธ์ป้อม, วรรณา พาหุวัฒนกร และปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง. (2563).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนในมารดาที่ทำงานนอกบ้าน .  วารสารพยาบาลศาสตร์38(1), 47-59. TCI
137 สินีนาท วราโภค, เอมพร รตินธร และปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง. (2563).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพมารดาในสตรีตั้งครรภ์ .  วารสารสภาการพยาบาล35(1), 86-98. TCI
138 พรรษมน คัฒมาตย์, จงจิต เสน่หา และวิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช. (2563).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง .  วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก31(1), 62-77. TCI
139 บุษรา หิรัญสาโรจน์, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, นพพร ว่องสิริมาศ และวรพรรณ เสนาณรงค์. (2563).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม .  วารสารสภาการพยาบาล35(2), 85-98. TCI
140 ชนัดดา อนุพัฒน์, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ และศริยามน ติรพัฒน์. (2563).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุ .  วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ14(1), 43-54. TCI
141 สุมิตรา แป้นคุ้มญาติ, สุพร ดนัยดุษฎีกุล, อรพรรณ โตสิงห์, พรพรหม เมืองแมน และอังคณา ตันวัฒนากูล. (2563).  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยแผลไหม้ที่มาติดตามการรักษาภายหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล .  วารสารสภาการพยาบาล35(2), 99-115. TCI
142 สุประวีณ์ ภู่พงษ์, กีรดา ไกรนุวัตร และปิยะธิดา นาคะเกษียร. (2563).  ปัจจัยทํานายความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ของลูกจ้างสถานบริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร .  วารสารพยาบาลศาสตร์38(3), 63-77. TCI
143 Made Dian Shanti Kusuma, ยาใจ สิทธิมงคล, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ และพวงเพชร เกษรสมุทร. (2563).  ปัจจัยทํานายอาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน จังหวัดบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย .  วารสารพยาบาลศาสตร์38(4), 62-76. TCI
144 วารุณี พลิกบัว, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล, พิจิตรา เล็กดำรงกุล และชลธิรา เรียงคำ. (2563).  ปัจจัยเอื้อและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการอาการตามการรับรู้ของผู้ป่วยมะเร็งโลหิตระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล .  วารสารพยาบาลศาสตร์38(4), 77-90. TCI
145 วิไลลักษณ์ ปินตาวงค์, ฉวีวรรณ อยู่สำราญ และนันทนา ธนาโนวรรณ. (2563).  ผลของการส่งข้อความสั้นต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการเปลี่ยนแปลงของระดับฮีโมโกลบินในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก .  วารสารพยาบาลทหารบก21(3), 421-431. TCI
146 กรรณิการ์ ชัยลี, วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์ และสุดาภรณ์ พยัคฆเรือง. (2563).  ผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้ในการบริหารยาฉีดและการคำนวณยาของพยาบาลเด็ก .  วารสารพยาบาลทหารบก21(1), 245-254. TCI
147 รัตติกาล พรหมพาหกุล, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ และกีรดา ไกรนุวัตร. (2563).  ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ .  วารสารพยาบาลศาสตร์38(2), 32-45. TCI
148 สมจีน ยะหัวฝาย, ผ่องศรี ศรีมรกต, เกศศิริ วงษ์คงคำ และเชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์. (2563).  ผลของโปรแกรมการเตรียมผู้ดูแลต่อความรู้และทักษะในการดูแล ผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่หลังผ่าตัดที่บ้าน .  วารสารสภาการพยาบาล35(1), 118-34. TCI
149 อรวรรณ หลงเวช, ผ่องศรี ศรีมรกต, สุพร ดนัยดุษฎีกุล และเชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์. (2563).  ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพโดยเร็วต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยหลังผ่าตัดระบบทางเดินอาหารแบบเปิดช่องท้อง .  วารสารสภาการพยาบาล35(2), 32-51. TCI
150 หทัยชนก พูลเลิศ, วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล และยงชัย นิละนนท์. (2563).  ผลของโปรแกรมฝึกการบริหารจัดการต่อความสามารถของการรู้คิดในผู้ป่วยสมองขาดเลือดไม่รุนแรง .  วารสารพยาบาลศาสตร์38(3), 50-62. TCI
151 พัชรรินทร์ เนียมเกิด, นารีรัตน์ จิตรมนตรี และวัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์. (2563).  ผลของโปรแกรมส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตนของผู้สูงอายุหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม .  วารสารสภาการพยาบาล35(4), 99-111. TCI
152 สุดหทัย ประสงค์, นิตยา สินสุกใส, นันทนา ธนาโนวรรณ และพฤหัส จันทร์ประภาพ. (2563).  ผลของโปรแกรมส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดา-ทารกต่อการตอบสนองของมารดาต่อความต้องการของทารก และความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดา-ทารกในมารดาที่มีบุตรคนแรก .  วารสารพยาบาลศาสตร์38(1), 60-72. TCI
153 จิตต์ระพี บูรณศักดิ์, พุทธิราภรณ์ หังสวนัส, วิไล ไรวา, ฤดี ปุงบางกะดี่ และนัยนา แขดกิ่ง. (2563).  ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นต่อน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นตลอดการตั้งครรภ์และน้ำหนักทารกแรกเกิด .  วารสารพยาบาลทหารบก21(2), 434-442. TCI
154 ปิ่นรัฐ รักขติวงศ์, นารีรัตน์ จิตรมนตรี และวิราพรรณ วิโรจน์รัตน์. (2563).  ผลของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก .  วชิรสารการพยาบาล22(1), 33-44. TCI
155 พิจิตรา เล็กดำรงกุล, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล, นพดล ศิริธนารัตนกุล, ศิวพร ศิริภูล และเพ็ญใจ จิตรนําทรัพย์. (2563).  ผลของโปรแกรมให้ข้อมูลเชิงรูปธรรม-ปรนัยต่อความวิตกกังวลและภาวะการทำหน้าที่ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ได้รับยาเคมีบำบัด .  วารสารพยาบาลศาสตร์38(1), 19-34. TCI
156 เสาวรส มีกุศล, เวหา เกษมสุข, อธิปพัฒน์ ตันติวงศ์คุณากร และชญาลักษณ์ สิริภักดีกาญจน์. (2563).  สภาพและความต้องการรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผสานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา: มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย .  วารสารพยาบาลทหารบก21(3), 453-462. TCI
157 ปิยาภรณ์ เยาวเรศ, ปรางทิพย์ ฉายพุทธ, สุดารัตน์ เปี่ยมสินธุ์ และกาญจนา มิตตานนท์สกุล. (2563).  อิทธิพลของความรุนแรงของการบาดเจ็บ โรคร่วม จําานวนครั้งของการผ่าตัด จําานวนภาวะแทรกซ้อน ต่อจําานวนวันนอนโรงพยาบาล ในผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ .  วารสารพยาบาลศาสตร์38(4), 91-103. TCI
158 ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, วิภาณี คงทน, ธนพัชร์ สุมนวิวัฒน์ และวันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย. (2563).  อิทธิพลของเทคนิคการใช้ยาชนิดสูด การเกิดอาการกำเริบ อายุ และอุปสรรคในการรับการดูแลต่อความร่วมมือในการใช้ยาชนิดสูดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง .  วารสารพยาบาลศาสตร์38(2), 74-87. TCI
159 Tankumpuan, T., Koirala, R., Dennison-immelfarb, R., Sindhu, S. & Davidson, P. (2019).  Heart failure and social determinants of health in Thailand: An integrative review .  Heliyon5(5), 0-0. SCOPUS
160 Tankumpuan, T., Anuruang, S., Jackson, D., Hickman, L., DiGiacomo, M. & Davidson, P. (2019).  Improved adherence in older patients with hypertension: An observational study of a community-based intervention .  International Journal of Older People Nursing0, 0-0. SCOPUS
161 Ngamprasert, M., Utriyaprasit, K., Sindhu, S., Ratinthorn, A. & Viwatwongkasem, C. (2019).  The relationship among a palliative care service, patient’s factors, and quality of life of post treatment cervical cancer patients: a causal model approach .  Siriraj Medical Journal71(4), 268-277. TCI
162 Pongthavornkamol, K., Lekdamrongkul, P., Pinsuntorn, P. & Molassiotis, A. (2019).  Physical symptoms, unmet needs, and quality of life in Thai cancer survivors after the completion of primary treatment .  Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing6(4), 363-371. SCOPUS
163 Subsomboon, K., Phuphaibul, R., Phumonsakul, S. & Viwatwongkasem, C. (2019).  Effectiveness of the Dual Approach Program to promote sexual abstinence in Thai early female adolescents and improve parent-daughter sexual communication .  Journal of Health Research33(4), 280-92. SCOPUS
164 Kesornsri, S., Sitthimongkol, Y., Punpuing, S., Vongsirimas, N. & Hegadoren, K. (2019).  Mental Health and Related Factors among Migrants from Myanmar in Thailand .  Journal of Population and Social Studies27(2), 124-138. SCOPUS
165 Kongkar, R., Pongthavornkamol, K., Dajpratham P & Orathai P. (2019).  The determinants of quality of life in Thai family caregivers of stroke survivors .  Siriraj Medical Journal71(4), 290-296. TCI
166 Phipatanapanit, P., Pongthavornkamol, K., Watanakijkrilert, D., Viwatwongkasem, C. & Vathesatogkit, P. (2019).  Predictors of perceived quality of care in people with heart failure .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research23(1), 87-99. ISI
167 Long, N., Pinyopasakul, W., Pongthavornkamol, K. & Panitrat, R. (2019).  Factors predicting the health status of caregivers of stroke survivors: A cross‐sectional study .  Journal of Nursing and Health Sciences7(1), 0-0. TCI
168 Maneejak, N. & Yasri, P. (2019).  NSMU: A reflection model for nursing students practicing with high fidelity simulation .  International Journal of Innovation, Creativity and Change5(2), 54-66. SCOPUS
169 Wongkongkam, K., Thosingha, O., Ruangsetakit, C., Phuntep, K. & Tonklai, S. (2019).  Psychological factors associated with functional recovery among patients with a peripheral arterial disease after lower extremity bypass .  Journal of Vascular Nursing37(1), 3-10. SCOPUS
170 Choojaturo, S., Sindhu, S., Utriyaprasit, K. & Viwatwongkasem, C. (2019).  Factors associated with access to health services and quality of life in knee osteoarthritis patients: A multilevel cross-sectional study .  BMC Health Services Research19(1), 0-0. SCOPUS
171 อาภาวรรณ หนูคง และวนิดา เสนะสุทธิพันธุ์. (2562).  การป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมสำหรับวัยรุ่นในโรงเรียนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม .  วารสารสภาการพยาบาล34(2), 44-61. TCI
172 กิตติยารัตน์ ต้นสุวรรณ์, นันทวัน สุวรรณรูป และนันทิยา วัฒายุ. (2562).  การรับรู้อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ทัศนคติ และประสบการณ์การวิจัยต่อการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา25(2), 25-40. TCI
173 จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ และรักชนก คชไกร. (2562).  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่ คัดสรร สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย .  ศรีนครินทร์เวชสาร34(3), 287-292. TCI
174 จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ และรักชนก คชไกร. (2562).  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่คัดสรร สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย .  ศรีนครินทร์เวชสาร34(3), 287-92. TCI
175 ธมกร เธียรภูริเดช, พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม และวนิดา เสนะสุทธิพันธุ์. (2562).  การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านผู้ปกครองในเด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะผอมและภาวะสมส่วนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี .  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ42(3), 84-95. TCI
176 ศิริณา จิตต์จรัส, อรอุษา ปุณยบุรณะ และเวหา เกษมสุข. (2562).  การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านยาง จังหวัดนครปฐม .  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน25(4), 67-79. TCI
177 วราภรณ์ พานิชปฐม, อรวมน ศรียุกตศุทธ, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ และฉัตรกนก ทุมวิภาต. (2562).  ความร่วมมือในการรับประทานยาวาร์ฟาริน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะชนิดหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว .  วารสารพยาบาลศาสตร์37(1), 73-85. TCI
178 พัชราวดี ธรรมวิเศษศักดิ์, สุพร ดนัยดุษฎีกุล, อรพรรณ โตสิงห์ และชลเวช ชวศิริ. (2562).  ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางกาย ความปวด การสนับสนุนทางสังคมกับระดับคะแนนภาวะเครียดจากเหตุการณืร้ายแรงในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง .  วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์39(1), 13-27. TCI
179 เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ และพัสมณฑ์ คุ้มทวีพร. (2562).  คุณลักษณะของพยาบาลต่อความเชื่อด้านสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร .  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม20(38), 96-110. TCI
180 อภิรฎี พิมเสน, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ และนารรีรัตน์ จิตรมนตรี. (2562).  เจตคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ ความสามารถในการควบคุม พฤติกรรม และความตั้งใจในการทำหนังสือแสดงเจตนาล่วงหน้าเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในระยะท้ายของชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน .  วารสารสภาการพยาบาล34(1), 74-87. TCI
181 วรรณวิมล คงสุวรรณ, รัตติมา ศิริโหราชัย, ธนพรรณ กุณาละสิริ และมนันพัทธ์ ทองบุญเกื้อ. (2562).  ทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคของพยาบาลห้องผ่าตัดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(4), 42-53. TCI
182 เยาวเรศ บุญเล่อร์, ทัศนี ประสบกิตติคุณ และพรรณรัตน์ แสงเพิ่ม. (2562).  ทัศนคติต่อการให้นมแม่ในที่สาธารณะของประชาชนในกรุงเทพมหานคร .  วารสารสภาการพยาบาล34(3), 91-104. TCI
183 Prasitwattanaseree, P., Sinsuksai, N., Prasopkittikun, T. & Viwatwongkasem, C. (2019).  Effectiveness of breastfeeding skills training and support program among first time mothers: a randomized control trial .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research23(3), 258-270. ISI
184 สุพรรณิกา ปานศรี, วรรณา พาหุวัฒนกร, ฉวีวรรณ อยู่สำราญ และวิมลนันท์ พุฒิวณิชพงศ์. (2562).  ปัจจัยด้านการปรับตัวที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตของมารดาหลังคลอด .  วารสารพยาบาลทหารบก20(2), 160-169. TCI
185 เบญจกาย ตรีถูกแบบ, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์, อรพรรณ โตสิงห์, ธีรพล และวิทธิเวช . (2562).  ปัจจัยทำนายการเกิดกลุ่มอาการตอบสนองการอักเสบทั่วร่างการในผู้ป่วยหลังผ่าตัดสมอง .  วารสารสภาการพยาบาล34(2), 94-111. TCI
186 อาซิห แวหะยี, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์, อรพรรณ โตสิงห์ และกฤษณ์ แก้วโรจน์. (2562).  ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลันในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บในระยะ 48 ชั่วโมง .  วารสารสภาการพยาบาล32(1), 122-140. TCI
187 สุชาดา บัวประคอง, วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์ และสมสิริ รุ่งอมรรัตน์. (2562).  ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำของทารกที่เกิดจากการผ่าตัดคลอด .  วารสารสภาการพยาบาล34(1), 59-73. TCI
188 เบญจพร ฐิติญาณวิโรจน์, ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง, ฉวีวรรณ อยู่สำราญ, นพพร ว่องสิริมาศ และดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร. (2562).  ปัจจัยทำนายการเพิ่มน้ำหนักตัวในไตรมาสที่สองของการตั้งครรภ์ในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ37(2), 170-190. TCI
189 อภิชญา มั่นเกษวิทย์, สุพร ดนัยดุษฎีกุล, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์, สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์ และจตุพร ศิริกุล. (2562).  ปัจจัยทำนายการฟื้นตัวด้านการหายใจของผู้ป่วยอุบัติเหตุหลังการผ่าตัด .  วารสารกรมการแพทย์44(3), 114-119. TCI
190 จุฑามาศ พันธ์ดี, ปรางทิพย์ ฉายพุทธ, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ และต้องพร วรรณะธูป. (2562).  ปัจจัยทำนายการฟื้นสภาพทางกายในผู้บาดเจ็บรยางค์ .  วารสารสภาการพยาบาล34(4), 48-63. TCI
191 นิรัตน์ชฎา ไชยงาม, ฉวีวรรณ อยู่สำราญ และวรรณา พาหุวัฒนกร. (2562).  ปัจจัยทำนายการเริ่มหลั่งน้ำนมในมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ37(1), 52-59. TCI
192 ภิญาภร โตญาติมาก, เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์, บรรพต สิทธินามสุวรรณ และสุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์. (2562).  ปัจจัยทำนายความบกพร่องด้านการรู้คิดในผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดเนื้องอกสมอง .  วารสารสภาการพยาบาล34(4), 64-79. TCI
193 หงษาวดี โยธาทิพย์, นันทนา ธนาโนวรรณ, ฉวีวรรณ อยู่สำราญ และนพพร ว่องสิริมาศ. (2562).  ปัจจัยทำนายความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมรสในสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์11(2), 35-48. TCI
194 ภิญญดา วัฒนานุกิจ, ผ่องศรี ศรีมรกต, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล และสืบวงศ์ จุฑาภิสิทธิ. (2562).  ปัจจัยทำนายความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะได้รับการวินิจฉัยใหม่ .  วารสารพยาบาลทหารบก20(2), 262-271. TCI
195 สุดารัตน์ วันงามวิเศษ, อาภาวรรณ หนูคง และสุดาภรณ์ พยัคฆเรือง. (2562).  ปัจจัยทำนายความสม่ำเสมอในการใช้ยาพ่นของเด็กวัยเรียนโรคหืดในโรงพยาบาลระดับตติยภูม .  วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ13(2), 20-29. TCI
196 ศุภมาส ศรีหาบุตร, กีรดา ไกรนุวัตร และปิยะธิดา นาคะเกษียร. (2562).  ปัจจัยทำนายคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร .  วารสารพยาบาลศาสตร์37(2), 92-106. TCI
197 อรุณ นิลเลิศ, ผ่องศรี ศรีมรกต, เกศศิริ วงษ์คงคำ และสมราช ธรรมธรวัฒน์. (2562).  ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งตับที่รับการรักษาด้วยการให้ยาเคมีบำบัดทางสายสวนหลอดเลือดแดง .  วารสารสภาการพยาบาล34(2), 94-111. TCI
198 ณัฐรินทร์ สกุลนิธิวัฒน์, ฉวีวรรณ อยู่สำราญ และนันทนา ธนาโนวรรณ. (2562).  ปัจจัยทำนายน้ำหนักคงค้างหลังคลอด .  วารสารพยาบาลทหารบก20(2), 112-122. TCI
199 วรานุช ศรรักษ์, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์, อรพรรณ โตสิงห์ และกฤษณ์ แก้วโรจน์. (2562).  ปัจจัยทำนายปลายทางการจำหน่ายผู้บาดเจ็บออกจากหน่วยตรวจอุบัติเหตุฉุกเฉิน .  วารสารสภาการพยาบาล34(3), 105-122. TCI
200 ณกร ลูกสยาม, นันทิยา วัฒายุ และดวงใจ รัตนธัญญา. (2562).  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนวัยรุ่น ในเขตเทศบาล จังหวัดสุรินทร์ .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ37(4), 22-31. TCI
201 นันทพร หาสาสน์ศรี, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ และอรพรรณ โตสิงห์. (2562).  ปัจจัยทำนายภาวะช็อกในผู้ป่วยที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน .  วารสารสภาการพยาบาล34(3), 60-75. TCI
202 ดวงฤทัย เสมคุ้มหอม, อาภาวรรณ หนูคง, สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ และนวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล. (2562).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคิดเชิงบริหารของเด็กก่อนวัยเรียน .  วารสารสภาการพยาบาล34(8), 80-94. TCI
203 สุปรียา สมบูรณ์, สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ และพรรณรัตน์ แสงเพิ่ม. (2562).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความยากลำบากในการปรับตัวของมารดา ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากหออภิบาลทารกแรกเกิดสู่บ้าน .  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา27(4), 32-41. TCI
204 พวงเพชร แก้วหาญ, อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์ และวนิดา เสนะสุทธิพันธุ์. (2562).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการสื่อสารกับผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ายและครอบครัว .  วารสารพยาบาลศาสตร์37(1), 32-44. TCI
205 พัชญ์พิชา พิพัฒฤทธิศักดิ์, นันทิยา วัฒายุ และนันทวัน สุวรรณรูป. (2562).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมความผูกพันของผู้ป่วยด้านความปลอดภัยทางยาในโรงพยาบาลชุมชน .  วารสารกรมการแพทย์44(2), 61-66. TCI
206 ปวีณา สุรินทร์ประทีป, เอมพร รตินธร และปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง. (2562).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์ .  วารสารสภาการพยาบาล34(4), 95-107. TCI
207 วินัย ไตรนาทถวัลย์, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ และดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ. (2562).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความแตกฉานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ .  วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ13(2), 41-51. TCI
208 กฤษฎา สวมชัยภูมิ, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์, อรพรรณ โตสิงห์ และอภิชญา มั่นสมบูรณ์. (2562).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความถูกต้องในการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินโดยการใช้ดัชนีความรุนแรงฉุกเฉิน .  วารสารสภาการพยาบาล34(4), 34-47. TCI
209 Prabha Shrestha, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ และคนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล. (2562).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือในการใช้ยาในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุในประเทศเนปาล .  วารสารพยาบาลศาสตร์37(3), 18-31. TCI
210 เกศริน ศรีเพ็ชร, จงจิต เสน่หา, ศรินรัตน์ ศรีประสงค์ และเอนก กนกศิลป์. (2562).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือในการรับประทานยาต้านเกล็ดเลือดในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดเอสทียกสูงหลังได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจ .  วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก30(2), 111-125. TCI
211 รุ่งทิพย์ พลจรัส, วิชชุดา เจริญกิจการ, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ และพันวดี รัตนสุมาวงศ์. (2562).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคหอบหืด .  วารสารพยาบาลตำรวจ11(1), 129-128. ISI
212 สุนีย์ กลีบปาน, วรรณา พาหุวัฒนกร, ฉวีวรรณ อยู่สำราญ และวิมลนันท์ พุฒิวณิชพงศ์. (2562).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะในการเลี้ยงดูบุตร ในมารดาหลังคลอดบุตรคนแรก .  วารสารพยาบาลทหารบก20(2), 140-149. TCI
213 วิภาณี คงทน, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล และนัฐพล ฤทธิ์ทยมัย. (2562).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออาการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง: การศึกษาไปข้างหน้า .  วารสารสภาการพยาบาล34(3), 76-90. TCI
214 ซูมัยยะห์ อัซซอมาดีย์, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล และฉัตรกนก ทุมวิภาต. (2562).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อคณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง .  วารสารพยาบาลศาสตร์37(2), 43-59. TCI
215 เสาวรัตน์ พินิจมนตรี, สุพร ดนัยดุษฎีกุล และอรพรรณ โตสิงห์. (2562).  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการแสดงออกในการจัดการภาวะสุขภาพของผู้ป่วย ต่อความเจ็บปวด ภาวะไร้ความสามารถ และการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว .  วารสารพยาบาลทหารบก20(1), 321-330. TCI
216 อรวรรณ พินิจเลิศสกุล, ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง, นิตยา สินสุกใส และดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร. (2562).  โปรแกรมการกำกับตนเองต่อการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นในสตรีตั้งครรภ์ที่มีน้ำหนักเกินและอ้วน .  วารสารพยาบาลศาสตร์37(2), 26-42. TCI
217 สกุลรัตน์ เตียววานิช. (2562).  ผลของการใช้แบบบันทึกกระบวนการพยาบาลสำหรับการศึกษาภาคปฏิบัติในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ .  วารสารสภาการพยาบาล34(3), 43-59. TCI
218 กรกนก เกื้อสกุล, นิตยา สินสุกใส, วรรณา พาหุวัฒนกร และวิทยา ถิฐาพันธ์. (2562).  ผลของการสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อระหว่างมารดาและทารกภายหลังคลอดโดยเร็ว ต่อประสิทธิภาพการดูดนมของทารกและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนานหนึ่งเดือน .  วารสารพยาบาลศาสตร์37(4), 66-78. TCI
219 ญานิศา ดวงเดือน, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ และนารีรัตน์ จิตรมนตรี. (2562).  ผลของโปรแกรมกลุ่มระลึกความหลังต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา .  วารสารสภาการพยาบาล34(2), 30-43. TCI
220 ชัยสิทธิ์ ทันศึก, ปิยะธิดา นาคะเกษียร และยุพา จิ๋วพัฒนกุล. (2562).  ผลของโปรแกรมการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันอุบัติเหตุต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานเก็บขยะ ในจังหวัดนครปฐม .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ37(1), 32-41. TCI
221 อุดมญา พันธนิตย์, อาภาวรรณ หนูคง, จินต์ณาภัส แสงงาม, กรรณิการ์ ชัยลี, กรรณิการ์ เกิดศรีพันธุ์ และกิ่งกาญจน์ เกิดศรีพันธุ์. (2562).  ผลของโปรแกรมการสนับสนุนการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยต่อความรู้และทักษะของครูอนุบาลในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย .  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม20(39), 60-72. TCI
222 ศิริลักษณ์ สิทธิโชคสกุลชัย, นารีรัตน์ จิตรมนตรี และวิราพรรณ วิโรจน์รัตน์. (2562).  ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจต่อแรงจูงใจในการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง .  วารสารสภาการพยาบาล34(3), 30-42. TCI
223 อรวรรณ หล้าสวัสดิ์, สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง, พรรณรัตน์ และแสงเพิ่ม . (2562).  ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และการปฏิบัติของผู้ดูแลในการดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน .  วารสารพยาบาลศาสตร์37(3), 63-78. TCI
224 เพ็ญพร อยู่เย็น, วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์ และอรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์. (2562).  ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อของผู้ดูแลเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาววัยก่อนเรียน .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(4), 79-92. TCI
225 จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์. (2562).  ผลของโปรแกรมการสอนเพื่อการเรียนรู้ การกระตุ้น การติดตามทางโทรศัพท์และการเยี่ยมบ้านต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี .  วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก30(1), 89-101. TCI
226 พรรัตติกาล พลหาญ, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ และคนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล. (2562).  ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และทักษะการใช้ยาสูดโดยใช้แอปพลิเคชันไลน์ต่อการควบคุมอาการในผู้ป่วยโรคหืด .  วารสารพยาบาลทหารบก20(3), 93-103. TCI
227 วิไล แสนยาเจริญกุล, กีรดา ไกรนุวัตร และปิยะธิดา นาคะเกษียร. (2562).  ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน .  วารสารพยาบาลศาสตร์37(1), 59-72. TCI
228 กนกวรรณ ปะนาตา, ผ่องศรี ศรีมรกต, เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์ และสืบวงศ์ จุฑาภิสิทธิ์. (2562).  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและแบบแผนการวางแผนชีวิตในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านมในระยะระหว่างการรักษา .  วารสารพยาบาลทหารบก20(1), 197-206. TCI
229 ศิวพร ถือชาติ, อุษาวดี อัศดรวิเศษ, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล และอัฐพร ตระการสง่า. (2562).  ผลของโปรปกรมการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัยในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องต่อความวิตกกังวลก่อนผ่าตัด .  วารสารพยาบาลศาสตร์37(2), 78-91. TCI
230 คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล, นันทิยา วัฒายุ และธีรวุฒิ คูกะเปรมะ. (2562).  ระบบการคัดกรองและป้องกันมะเร็งเต้านมในประเทศไทย ในทัศนะของผู้ให้บริการ .  วารสารโรคมะเร็ง39(3), 77-92. TCI
231 มัลลิกา สิงห์น้อย, วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย และช่อทิพย์ สันธนะวนิช. (2562).  รูปแบบของการฝึกฝนอย่างตั้งใจเพื่อพัฒนา ทักษะการปฏิบัติการพยาบาล .  วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย15(1), 115-121. TCI
232 ศศิธร โตมอญ, จงจิต เสน่หา, ศรินรัตน์ ศรีประสงค์ และฉัตรกนก ทุมวิภาต. (2562).  อิทธิพลของความวิตกกังวล เจตคติ ความเชื่อ และความรู้เกี่ยวกับอาการต่อระยะเวลาการตัดสินใจมารับการรักษาในผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน .  วารสารพยาบาลศาสตร์37(2), 60-77. TCI
233 ธนพัชร์ สุมนวิวัฒน์, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล และนัฐพล ฤทธิ์ทยมัย. (2562).  อิทธิพลของภาวะซึมเศร้า การรับรู้ลักษณะอาการ การสูบบุหรี่ และจำนวนครั้งต่อวันในการใช้ยาสูดต่อความร่วมมือในการใช้ยาสูดขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์ยาวในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง .  วารสารพยาบาลศาสตร์37(1), 45-58. TCI
234 Lwe Say Paw Hla, Pongthavornkamol, K., Watanakijkrilert, D. & Pisamai Orathai. (2018).  Factors influencing adherence to therapeutic regimens in patients with type –diabetes mellitus in Myanmar .  Journal of Population and Social Studies26(4), 262-280. SCOPUS
235 Pongthavornkamol, K., Aphorn Khamkon , Phligbua, W., Emma Cohen & Mari Botti. (2018).  Thai Oncology Nurses’ Perceptions of Patient Participation in Acute Cancer Care .  Asian Nursing Research12(3), 209-215. SCOPUS
236 Phligbua, W., Ellen M. Lovie Smith, Debra & L. (2018).  Psychometric properties of the menopause specific quality of life questionnaire among Thai women with a history of breast cancer .  European Journal of Oncology Nursing36(-), 75-81. SCOPUS
237 Soontorn, T., Sitthimongkol, Y., Thosingha, O. & Viwatwongkasem, C. (2018).  Factors influencing the accuracy of triage by registered nurses in trauma patients .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research22(2), 120-130. ISI
238 Pumpuang, W., Seeherunwong, A. & Vongsirimas, N. (2018).  Factors predicting intention among nursing students to seek professional psychological help .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research22(3), 200-221. ISI
239 Tantacharoenrat, C., Prasopkittikun, T., Rungamornrat, S. & Kawewan Limprayoon. (2018).  Use of a user-friendly tablet application to communicate with pediatric patients on mechanical ventilators .  Aquichan18(3), 275-286. SCOPUS
240 Nuampa, S., Tilokskulchai, F., Patil, C., Sinsuksai, N. & Phahuwatanakorn, W. (2018).  Factors related to exclusive breastfeeding in Thai adolescent mothers: Concept mapping approach .  Maternal & Child Nutrition15(2), 0-0. SCOPUS
241 Asdornwised, U., Pipatkulchai, D., Damnin, S., Chinswangwatanakul, V., Boonsripitayanon, M. & Tonklai, S. (2018).  Recommended practices for the management of surgical smoke and bio-aerosols for perioperative nurses in Thailand .  Journal of Perioperative Nursing31(1), 33-41. SCOPUS
242 Sirihorachai, R., Aebersold, ML., Sarter, NB., Harris, M., Marsh, V. & Redman, RW. (2018).  Examining interruptions in the operating room using simulation .  Clinical Simulation in Nursing24, 14-24. SCOPUS
243 Thananowan, N., Kaesornsamut, P., Rourke, T. & Hegadoren, K. (2018).  How Thai Women Manage Living in the Context of Intimate Partner Violence .  Journal of Interpersonal Violence7(-), 1-23. SCOPUS
244 Maneejak, N. & Yasri, P. (2561).  Nursing Students’ Perception toward High Fidelity Simulation .  PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research7(2), 0-0. TCI
245 นพพร ว่องสิริมาศ, สุภาภัค เภตราสุวรรณ, วารีรัตน์ ถาน้อย, ปิยาณี และคล้ายนิล โยบาส. (2561).  Psychometric properties of the multi-dimensional scale of perceived social support among Thai youth .  วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ36(3), 59-70. TCI
246 สุพัชรี เกิดสุข, พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม และทัศนี ประสบกิตติคุณ. (2561).  การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและทัศนคติต่อการให้นมแม่ในที่สาธารณะของมารดาที่มีบุตรอายุ 6-12เดือน .  วารสารสภาการพยาบาล33(3), 114-124. TCI
247 เพชรลดา เพ็ชรเรือนทอง, อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์ และทัศนี ประสบกิตติคุณ. (2561).  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด .  วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์38(1), 10-21. TCI
248 วรรณา สนองเดช, สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์, ปิยรัตน์ ชลสิน และทิวาภรณ์ เฉลิมพิชัย. (2561).  การพัฒนาสื่อและผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์ร่วมกับโจทย์สถานการณ์ต่อความรู้และความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยของนักศึกษา พยาบาล .  รามาธิบดีพยาบาลสาร21(1), 94-107. TCI
249 เสาวรส มีกุศล, เวหา เกษมสุข, รักชนก คชไกร และสมชาย ปฐมศิริ. (2561).  การศึกษารูปแบบการให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้องรัง .  วารสารพยาบาลทหารบก19(suppl2), 62-69. TCI
250 สุปาณี เสนาดิสัย, รักชนก คชไกร, จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์, อัครเดช เกตุฉ่ำ, เสาวรส มีกุศล, ยุพา จิ๋วพัฒนกุล, เวหา เกษมสุข, สุภาภัค เภตราสุวรรณ และนันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ. (2561).  การสำรวจสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานพลังบวกของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย .  วารสารพยาบาล67(4), 1-10. ISI
251 ศิรดา เกษรศรี, สาธกา พิมพ์รุณ และนพพร ว่องสิริมาศ. (2561).  ความชุกและปัจจัยทำนายการสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย .  วารสารพยาบาลศาสตร์36(3), 9-19. TCI
252 นันทิยา วัฒายุ, ดวงใจ รัตนธัญญา, วิยะดา คงแก้ว และสุพินดา เรืองจิรัษเฐียร. (2561).  ความแตกต่างระหว่างเพศต่อการตอบสนองอาการและอาการแสดงของผู้ป่วยกลุ่มอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน .  วารสารพยาบาลศาสตร์36(3), 46-58. TCI
253 ผ่องศรี ศรีมรกต, ชาลี ทองดอนเอ และประเสริฐ ประกายรุ่งรัศมี. (2561).  ความรู้สึก และประสบการณ์การอบรมการนวดกดจุดหยุดบุหรี่ในเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา และผู้ปกครองในโรงเรียนประถมศึกษา .  วารสารพยาบาล67(1), 27-32. ISI
254 โจธิกา เบ็ญชา, ทิพา ต่อสกุลแก้ว และสุพร ดนัยดุษฎีกุล. (2561).  ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งในการมองโลก ระดับน้ำตาลในเลือด ระยะเวลาการเริ่มรับประทานอาหารครั้งแรกกับการฟื้นตัวภายหลังผ่าตัดลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงแบบเปิดช่องท้อง .  วารสารแพทย์นาวี45(3), 544-560. TCI
255 จินตนา เทพเสาร์, สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง, วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์ และอรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์. (2561).  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และอุปสรรค กับพฤติกรรมของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็กแบบประคับประคอง .  วารสารพยาบาลศาสตร์36(2), 18-29. TCI
256 ชุติมา จันทร์สมคอย, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ และวัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์. (2561).  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานบางประการ ความรุนแรงของอาการพฤติกรรมการดูแลตนเองแบบประคับประคองกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด .  วารสารพยาบาลทหารบก19(sup2), 108-117. TCI
257 จงจิต เสน่หา, จงกลวรรณ มุสิกทอง, ศรินรัตน์ ศรีประสงค์ และธนิษฐา สมัย. (2561).  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้เกี่ยวกับวิธีการให้ยาอย่างปลอดภัยกับการปฏิบัติการให้ยาอย่างปลอดภัยของนักศึกษาพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร .  วารสารพยาบาลศาสตร์36(1), 17-30. TCI
258 จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ และรักชนก คชไกร. (2561).  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่คัดสรร สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานกับการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย .  วารสารพยาบาลทหารบก19(3), 195-203. TCI
259 มัสลิน จันทร์ผา, วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์ และอรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์. (2561).  ความสัมพันธ์ระหว่างอายุผู้ป่วย การรับรู้ความรุนแรงของโรคของผู้ดูแล ความเครียดและการสนับสนุนทางสังคม กับคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด .  วารสารพยาบาลศาสตร์36(1), 73-86. TCI
260 สุดารัตน์ เพียรชอบ และพวงเพชร เกษรสมุทร. (2561).  บทบาทการเป็นตัวแปรส่งผ่านของการมีสติต่อความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและการใช้สารเสพติดในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา .  วารสารพยาบาลศาสตร์36(2), 78-87. TCI
261 อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์ และวัลยา ธรรมพนิชวัฒน์. (2561).  ประสบการณ์ของมารดาที่มีบุตรได้รับการผ่าตัดหัวใจ .  วารสารสภาการพยาบาล33(1), 74-88. TCI
262 Piyarat Samantarath, Pongthavornkamol, K., Karin Olson, Sriyuktasuth, A. & Kleebsabai Sanpakit. (2018).  Multiple Symptoms and Their Influences on Health-Related Quality of Life in Adolescents with Hematologic Malignancies .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research22(4), 319-333. ISI
263 ปิยาภรณ์ ล่าฟ้าเริงรณ, เอมพร รตินธร, ฤดี ปุงบางกะดี่ และภัทรวลัย ตลึงจิตร. (2561).  ปัจจัยทำนายการเกิดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยในสตรีตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์วัยรุ่น .  วารสารพยาบาลศาสตร์36(2), 30-41. TCI
264 ปิยะวรรณ คุ้มเดช, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, นารีรัตน์ จิตรมนตรี และอรพรรณ โตสิงห์. (2561).  ปัจจัยทำนายการฟื้นตัวด้านการทำหน้าที่ของผู้ป่วยสูงอายุหลังผ่าตัดกระดูกสะโพกหัก .  วารสารพยาบาลทหารบก19(2), 143-151. TCI
265 วารีรัตน์ ถาน้อย, ฐินีรัตน์ ถาวร, ศิรดา เกษรศรี และนพพร ว่องสิริมาศ. (2561).  ปัจจัยทำนายการมีสติในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา .  วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต32(2), 130-144. TCI
266 ณัฐมา ทองธีรธรรม, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล, พิจิตรา เล็กดำรงกุล และพิมพ์จันท ปิ่นสุนทร. (2561).  ปัจจัยทำนายการให้บริการพยาบาลตามแผนบริการผู้รอดชีวิตของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์มะเร็งระดับจังหวัด .  วารสารสภาการพยาบาล33(4), 124-146. TCI
267 กันยารัตน์ อุบลวรรณ, อัจฉริยา พ่วงแก้ว, วิยะการ แสงหัวช้าง และกุลิสรา ขุนพินิจ. (2561).  ปัจจัยทำนายความสุขของผู้สูงอายุในชุมชนที่มีโรคเรื้อรัง .  วารสารสาธารณสุขศาสตร์48(2), 244-255. TCI
268 Su Kalayar Hlaing, อรวมน ศรียุกตศุทธ และดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ. (2561).  ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายในประเทศพม่า .  วารสารพยาบาลศาสตร์36(1), 87-96. TCI
269 อภันตรี จันทะไทย, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ และนพดล โสภารัตนาไพศาล. (2561).  ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก หลังสิ้นสุดการรักษา 6 เดือน ถึง 5 ปี .  วารสารพยาบาลศาสตร์36(4), 52-62. TCI
270 Mi Khaing Yin Mon, อรวมน ศรียุกตศุทธ และจงจิต เสน่หา. (2561).  ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในประเทศเมียนมาร์ .  วารสารพยาบาลศาสตร์36(4), 18-27. TCI
271 พนิดา จันทร์ดีแก้วสกุล, นันทิยา วัฒายุ และนันทวัน สุวรรณรูป. (2561).  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุที่ควบคุมไม่ได้ .  วารสารพยาบาลศาสตร์36(1), 31-43. TCI
272 ชยุตรา สุทธิลักษณ์, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช และลักษนันท์ ชีวะเกรียงไกร. (2561).  ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม .  วารสารพยาบาลทหารบก19(1), 191-200. TCI
273 ประภัสสร พิมพาสาร, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ และนารีรัตน์ จิตรมนตรี. (2561).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว .  วารสารสภาการพยาบาล33(1), 103-115. TCI
274 จิรกานต์ พันธ์ฤทธิ์ดำ, วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์ และพรรณรัตน์ แสงเพิ่ม. (2561).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของวัยรุ่นโรคธาลัสซีเมีย .  วารสารพยาบาลศาสตร์36(1), 57-72. TCI
275 สายสุนี อภิบาลวนา, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล และวันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย. (2561).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการควบคุมโรคในผู้ป่วยโรคหืด .  วารสารพยาบาลศาสตร์36(4), 39-51. TCI
276 สุภัสสร เลาะหะนะ, นิตยา สินสุกใส และวรรณา พาหุวัฒนกร. (2561).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 4 สัปดาห์ ในมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ34(2), 36-47. TCI
277 อินทิรา โสภาภรณ์, วิชชุดา เจริญกิจการ, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ และฉัตรกนก ทุมวิภาด. (2561).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยใส่เครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ .  วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก29(2), 28-42. TCI
278 จงจิต เสน่หา, ภัทรากาญจน์ วิถาทานัง, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล และยงชัย นิละนนท์. (2561).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดครั้งแรก .  วารสารพยาบาลศาสตร์36(1), 44-56. TCI
279 ศรัญญา จิตรใจฉ่ำ, วิไลพรรณ สมบุญตนนท์, วีนัส ลีฬหกุล และอรพรรณ โตสิงห์. (2561).  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระยะเวลาการเข้าถึงการได้รับยา rt-PA หลังเกิดอาการหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลันในผู้สูงอายุ .  วารสารแพทย์นาวี45(1), 85-105. TCI
280 ฐินีรัตน์ ถาวร, สาธกา พิมพ์รุณ และวารีรัตน์ ถาน้อย. (2561).  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาวะทางจิตใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย .  วารสารพยาบาลศาสตร์36(3), 59-70. TCI
281 สิริพร บุตตะพิมพ์, นภาพร วาณิชย์กุล, ศิริอร สินธุ และชูศักดิ์ เกษมศานดิ์. (2561).  ปัจจัยทํา นายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดทํา ทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจนาน 3 เดือน .  วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก29(2), 128-141. TCI
282 ภัทรศญาณัณท์ มูลมั่ง, นภาพร วาณิชย์กุล, สุพร ดนัยดุษฎีกุล และละอองศรี อัชชะนียะสกุล. (2561).  ปัจจัยสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงความดันในลูกตาของผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการส่องกล้องผ่านทางหน้าท้อง .  วารสารพยาบาลทหารบก19(3), 243-252. TCI
283 สุดารัตน์ สุวรรณเทวะคุปต์, พวงยุพา ยิ้มเจริญ และขวัญชนก ดาวฮามแป. (2561).  ผลของการประคบอุ่นต่อความปวดระหว่างการเจาะเลือดของเด็กวัยเรียน .  วารสารสภาการพยาบาล33(2), 59-69. TCI
284 นิตยา ศรีบัวรมย์, วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์ และพรรณรัตน์ แสงเพิ่ม. (2561).  ผลของการให้ข้อมูลต่อปฏิสัมพันธ์ขณะให้นมระหว่างมารดาวัยรุ่นกับทารกเกิดก่อนกำหนด .  พยาบาลสาร45(3), 110-121. TCI
285 กนกพร เอื่ออารีย์กุล, พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม และสุดาภรณ์ พยัคฆเรือง. (2561).  ผลของโปรแกรมกระตุ้นน้ำนมต่อปริมาณน้ำนมและระยะเวลามรามารดามรน้ำนมเพียงพอสำหรับทารก ในมารดาทารกเกิดก่อนกำหนดที่ผ่าตัดคลอด .  วารสารพยาบาลศาสตร์36(3), 71-82. TCI
286 ธัญลักษณ์วดี ก้อนทองถม, อาภาวรรณ หนูคง และพรรณรัตน์ แสงเพิ่ม. (2561).  ผลของโปรแกรมการควบคุมน้ำหนักต่อพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมการทำกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน .  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย30(2), 28-40. TCI
287 สุนิสา ค้าขึ้น, นารีรัตน์ จิตรมนตรี, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ และดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ. (2561).  ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา24(1), 57-71. TCI
288 จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์. (2561).  ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว .  วารสารพยาบาลทหารบก19(2), 319-327. TCI
289 เพลินพิศ ธรรมนิภา, นันทนา ธนาโนวรรณ, รพีพรรณ อุปการ และบุญเลิศ วิริยะภาค. (2561).  ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายต่ออาการชา และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ที่ได้รับยาเคมีบำบัด .  วารสารพยาบาลศาสตร์36(2), 42-53. TCI
290 ผ่องศรี ศรีมรกต, ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง, ยุวดี ชาติไทย, พิเชต วงรอต, ณะฎจณรัณ แคล่วคล่อง และวิทวัส สืบชัยลังกา. (2561).  ผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการล้างมือต่อความรู้ ทัศนคติ และทักษะในสามเณร .  วารสารพยาบาลศาสตร์36(2), 54-66. TCI
291 สุภัทรา สีเสน่ห์, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, วิชชุดา เจริญกิจการ, ฉัตรกนก ทุมวิภาต และวชิรศักดิ์ วานิชชา. (2561).  ผลของโมบายแอพพลิเคชั่นต่อความร่วมมือในการรับประทานยาในผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันภายหลังได้รับการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข28(1), 61-74. TCI
292 ณัฐธิดา พระสว่าง, รักชนก คชไกร และยุพา จิ๋วพัฒนกุล. (2561).  ผลของสมาธิบำบัด นั่งผ่อนคลาย ประสานกายประสานจิตร่วมกับการรักษาแบบเดิมต่อความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุในหน่วยบริการปฐมภูมิ .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ36(1), 33-42. TCI
293 อัจฉริยา พ่วงแก้ว, รุ้งนภา ผาณิตรัตน์, จงจิต เสน่หา, ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา และทิพาพันธ์ สังฆะพงษ์. (2561).  พัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของพระสงฆ์: มุมมองของพระสงฆ์ .  วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ12(1), 81-91. TCI
294 เบ็ญจมาศ โอฬารรัตน์มณี. (2561).  เพศวิถีศึกษาสำหรับวัยรุ่นตอนต้น: การทบทวนวรรณกรรม .  วารสารสภาการพยาบาล33(3), 67-81. TCI
295 วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์ และเบ็ญจมาศ โอฬารรัตน์มณี. (2561).  เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่นในโรงเรียน: กรณีศึกษาในกรุงเทพมหานคร .  วารสารสภาการพยาบาล33(3), 114-124. TCI
296 มณฑิรา คำห่อ, นภาพร วาณิชย์กุล, สุพร ดนัยดุษฎีกุล และกุลธร เทพมงคล. (2561).  โมเดลการทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอหลังได้รับรังสีรักษา .  วารสารพยาบาลศาสตร์36(2), 67-77. TCI
297 สุพัตรา สกุลพันธุ์, กลิ่นชบา สุวรรณรงค์ และวารีรัตน์ ถาน้อย. (2561).  สถานการณ์การรักษาด้วยไฟฟ้าโดยใช้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยจิตเวชสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ .  วารสารพยาบาลทหารบก19(suppl3), 316-325. TCI
298 เสาวรส แพงทรัพย์, วรรณา พาหุวัฒนกร, ฉวีวรรณ อยู่สำราญ และดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร. (2561).  อิทธิพลของอายุ การวางแผนการตั้งครรภ์ ความเครียด และสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสต่อความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกหลังคลอด ในมารดาที่ฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์ .  วารสารพยาบาลศาสตร์36(3), 34-45. TCI
299 Molassiotis, A., Yates, P., Li, Q., So, WKW., Pongthavornkamol, K., Pittayapan, P. & et al. (2017).  Mapping unmet supportive care needs, quality-of-life perceptions and current symptoms in cancer survivors across the Asia-Pacific region: results from the International STEP Study .  ANNALS OF ONCOLOGY28(10), 2552-8. ISI
300 Pianchob, S., Muangpaisan, W. & Siritipakorn, P. (2017).  Factor analysis and reliability of the family Stigma in Alzheimer’s disease scale-Thai version .  Journal of the Medical Association of Thailand100(12), 1318-24. TCI
301 Prasopkittikun, T. & Sangperm, P. (2017).  Self-efficacy promoting interventions for breastfeeding outcomes: an integrative review of research conducted in Thailand .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research21(1), 44-58. ISI
302 Chan, R., Yates, P., Li, Q., Komatsu, H., Lopez, V., Thandar, M., Pongthavornkamol, K. & et al. (2017).  Oncology practitioners’ perspectives and practice patterns of post-treatment cancer survivorship care in the Asia-Pacific region: results from the STEP study .  BMC Cancer17(1), 715-0. SCOPUS
303 Srijaiwong, S., Sindhu, S., Ratinthorn, A. & Viwatwongkasem, C. (2017).  Factors influencing sexual behaviors among Thai adolescents .  Journal of Population and Social Studies25(3), 171-93. SCOPUS
304 Bhandari, S., Sriyuktasuth, A. & Pongthavornkamol, K. (2017).  Treatment-related quality of life in Nepalese women with breast cancer .  Asian Pacific Journal of Cancer Prevention18(12), 3365-71. SCOPUS
305 นพพร ว่องสิริมาศ, วารีรัตน์ ถาน้อย และปิยาณี คล้ายนิล-โยบาส. (2560).  การทดสอบคุณภาพเครื่องมือแบบวัดความความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นของชีวิต Connor-Davidson Resilience Scale (10-item CD-RISC) ในกลุ่มนักศึกษาไทย .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(3), 94-105. TCI
306 สมสิริ รุ่งอมรรัตน์, อาภาวรรณ หนูคง, ณัฐธิรา ไกรมงคล และรุ่งรดี พุฒิเสถียร. (2560).  การนำแนวทางการส่งเสริมโภชนาการไปใช้ในเด็กก่อนวัยเรียนที่มี ภาวะโภชนาการเกินในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก .  วารสารสภาการพยาบาล32(4), 108-120. TCI
307 ผ่องศรี ศรีมรกต, สุวณี รักธรรม, เรวดี ต่อประดิษ, อัมพร กรอบทอง และพิศิษฐ์ นามจันทรา. (2560).  การพัฒนาโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100% ในประเทศไทย : ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล .  วารสารพยาบาล66(1), 33-40. ISI
308 ศุภศิริ เชียงตา, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์, อรพรรณ โตสิงห์ และภาวิน เกษกุล. (2560).  การศึกษาความสัมพันธ์ของความต้องการการดูแลแบบประคับประคองระหว่างผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอกับผู้ดูแล .  วารสารสภาการพยาบาล32(2), 31-48. TCI
309 ยศวิมล ถิ่นทิพย์, วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์ และพรรณรัตน์ แสงเพิ่ม. (2560).  การศึกษาเปรียบเทียบความต้องการ และการได้รับการตอบสนองความต้องการของบิดาทารกเกิดก่อนกำหนดที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิดตามการรับรู้ของบิดาและพยาบาล .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(2), 15-27. TCI
310 ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง, วารุณี เกตุอินทร์, รวมพร คงกำเนิด และศิริอร สินธุ. (2560).  การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมความเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ การรับรู้ความเสี่ยงปัญหาสุขภาพทางเพศ และการปกป้องสุขภาพทางเพศของเยาวชนในสถานศึกษา .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(4), 33-48. TCI
311 วรรณพร มิ่งลดาพร, อรวมน ศรียุกตศุทธ และจงจิต เสน่หา. (2560).  ความต้องการข้อมูลและการได้รับข้อมูล ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบําบัดทดแทนไต .  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย29(3), 67-78. TCI
312 สุขมาพร พึ่งผาสุก, นภาพร วาณิชย์กุล, ทิพา ต่อสกุลแก้ว และเกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์. (2560).  ความสัมพันธ์ของความแตกฉานทางสุขภาพ ผลจากการได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ และอิทธิพลทางสังคม กับผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และ/หรือความดันโลหิตสูง .  วารสารสภาการพยาบาล32(2), 111-125. TCI
313 นพวรรณ ดวงจันทร์, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ และนารีรัตน์ จิตรมนตรี. (2560).  ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยพื้นฐานบางประการ ความสัมพันธ์ต่างเกื้อกูลรางวัลสำหรับการดูแลกับคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลที่ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง .  วารสารสภาการพยาบาล32(2), 65-78. TCI
314 ฉัตรวารินทร์ บุญเดช, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ และนารีรัตน์ จิตรมนตรี. (2560).  ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะสุขภาพ ความเชื่อทางศาสนา การปฏิบัติทางศาสนา ความพึงพอใจในชีวิต กับภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุของผู้สูงอายุในชุมชน .  วารสารสภาการพยาบาล32(3), 66-77. TCI
315 กาญจนา ครองธรรมชาติ, อาภาวรรณ หนูคง และกันยารัตน์ วงษ์เหมือน. (2560).  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ การรับรู้สมรรถนะตนเองของพยาบาลและอุปสรรคในการปฏิบัติการพยาบาล กับการปฏิบัติการพยาบาลด้านจิตสังคมสำหรับผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(2), 28-38. TCI
316 Le Thi Trang, วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช และวัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์. (2560).  ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำงานของปอด ประสบการณ์การหายใจลำบาก การสนับสนุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(suppl2), 31-7. TCI
317 อินทิรา ไชยณรงค์, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล, ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา และศรัณยา โฆสิตะมงคล. (2560).  ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการออกกำลังกาย การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมกับความตั้งใจออกกำลังกายด้วยการเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล .  วารสารพยาบาลทหารบก18(2), 175-185. TCI
318 ทิพย์รัตน์ ผลอินทร์, นารีรัตน์ จิตรมนตรี และวิราพรรณ วิโรจน์รัตน์. (2560).  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะสุขภาพ ความกลัวการหกล้ม และ พฤติกรรมป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน .  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย29(1), 36-50. TCI
319 Pham Thi Thanh Phuong, วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช และวัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์. (2560).  ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรรถนะแห่งตน ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(suppl1), 47-55. TCI
320 อรวมน ศรียุกตศุทธ, นพพร ว่องสิริมาศ, ณัฏยา ประหา และประพัฒน์สินี ประไพวงษ์. (2560).  คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้หญิงที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง: การศึกษาเปรียบเทียบ .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(1), 72-84. TCI
321 ศิริพร จิรวัฒน์กุล, วารุณี ฟองแก้ว, เสาวลักษณ์ เศรษฐีกุล, สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, กฤตยา แสวงเจริญ, สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล และอัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์. (2560).  ตัวแบบการบูรณาการงานป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น: ความหมายและการดำเนินงาน .  วารสารสภาการพยาบาล32(3), 5-24. TCI
322 ศิริพร จิรวัฒน์กุล, วารุณี ฟองแก้ว, สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง, อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์, เอมพร และรตินธร, และคณะ. (2560).  ตัวแบบบูรณาการงานป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น: ความหมายและการดำเนินการ .  วารสารสภาการพยาบาล32(3), 5-24. TCI
323 กัลยา ประจงดี, อาภาวรรณ หนูคง และสุดาภรณ์ พยัคฆเรือง. (2560).  ประสบการณ์การพบอาการหอบของเด็กและกลวิธีในการจัดการอาการของผู้ดูแลเด็กโรคหืดที่มีความรุนแรงของอาการหอบแตกต่างกัน .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(2), 52-63. TCI
324 ประภาพรรณ สุคนธจิตต์, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล และเจริญ ชูโชติถาวร. (2560).  ประสบการณ์การมีอาการนอนไม่หลับ กลวิธีการจัดการกับอาการนอนไม่หลับ และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(2), 64-73. TCI
325 จงกลวรรณ มุสิกทอง, วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช และจรินทิพย์ อุดมพันธุรัก. (2560).  ประสบการณ์การเรียนรู้จากการฝึ กปฏิบัติในหอผู้ป่วยอายุรศาสตร์กับการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข27(2), 181-97. TCI
326 จิตชญา อยู่เย็น, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, นารีรัตน์ จิตรมนตรี และวันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล. (2560).  ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ต่อความพร้อมในการดูแลและความพึงพอใจของผู้ดูแล .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(1), 85-99. TCI
327 สุธิดา นครเรียบ, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, วิชชุดา เจริญกิจการ, สงคราม โชติกอนุชิต และวชิรศักดิ์ วานิชชา. (2560).  ประสิทธิผลของโมบายแอพพลิเคชั่นต่อความร่วมมือในการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(3), 58-69. TCI
328 รัชดาภรณ์ เรืองวิเศษ, นภาพร วาณิชย์กุล, สุพร ดนัยดุษฎีกุล, เกศศิริ วงษ์คงคำ และคามิน ชินศักดิ์ชัย. (2560).  ปัจจัยทำนายการฟื้นตัวในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงบริเวณขาตีบตันภายหลังการผ่าตัด โดยผ่านทางสายสวนหลอดเลือดแดง .  วารสารสภาการพยาบาล32(2), 79-94. TCI
329 นิตยา สินสุกใส, ศศิธารา น่วมภา และพฤหัส จันทร์ประภาพ. (2560).  ปัจจัยทำนายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนในมารดาผ่าตัดคลอด .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(1), 14-22. TCI
330 เด่นละออง นาเสงี่ยม, นิตยา สินสุกใส, จรรยา จันทร์ผ่อง และกิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์. (2560).  ปัจจัยทำนายการเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดระยะยาวในมารดาวัยรุ่นหลังคลอดที่รับการคุมกำเนิด .  วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ10(3), 235-243. TCI
331 วารีรัตน์ ถาน้อย, พัชรินทร์ นินทจันทร์, โสภิณ แสงอ่อน, มาณวิภา พัฒนมาศ และช่อทิพย์ อินทรักษา. (2560).  ปัจจัยทำนายความแข็งแกร่งในชีวิตในวัยรุ่นกลุ่มด้อยโอกาส .  วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต31(1), 13-28. TCI
332 สุนันทา สุทธิศักดิ์ภักดี, วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช, จงจิต เสน่หา และสุชาย ศรีทิพยวรรณ. (2560).  ปัจจัยทำนายความผิดปกติของผลคูณแคลเซียมและฟอสเฟตในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(3), 36-45. TCI
333 พวงเพชร ใจอิน, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, วิชชุดา เจริญกิจการ และเจริญ ชูโชติถาวร. (2560).  ปัจจัยทำนายความร่วมมือในการใช้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดสูดในผู้ป่วยโรคหืด .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(4), 61-73. TCI
334 รวีวรรณ กลิ่นสุวรรณ, นันทิยา วัฒายุ และนันทวรรณ สุวรรณรูป. (2560).  ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วย ไตวายเรื้อรังที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง .  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย29(1), 51-66. TCI
335 ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง, พัชรี บุตรแสนโคตร และชลเวช ชวศิริ. (2560).  ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อม .  วารสารสภาการพยาบาล32(3), 78-90. TCI
336 ขวัญฤดี โกพลรัตน์, สุพร ดนัยดุษฎีกุล, นภาพร วาณิชย์กุล และระพีพัฒน์ นาคบุญนำ. (2560).  ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(3), 94-105. TCI
337 ลัดดาวัลย์ หิมคุณ, สุพร ดนัยดุษฎีกุล, นภาพร วาณิชย์กุล และชลเวช ชวศิริ. (2560).  ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(3), 82-93. TCI
338 พัชรี จิตเอื้ออังกูร, นภาพร วาณิชย์กุล, สุพร ดนัยดุษฎีกุล และธีรพงศ์ โตเจริญโชค. (2560).  ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ 6-18 สัปดาห์ .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(3), 106-19. TCI
339 กมลพร สิริคุตจตุพร, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ และนารีรัตน์ จิตรมนตรี. (2560).  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 .  วารสารสภาการพยาบาล32(1), 81-93. TCI
340 พรรณิภา บุญเทียร และจงจิต เสน่หา. (2560).  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการภาวะอ้วนลงพุงด้วยตนเองของผู้ป่วยอ้วนลงพุงในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(3), 70-81. TCI
341 เพ็ญจิต มหาสโร, นันทวัน สุวรรณรูป และนันทิยา วัฒายุ. (2560).  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กโรคหืดอายุ 1-6 ปี .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(2), 64-73. TCI
342 ดวงกมล ไวยวารี, ศิริอร สินธุ, เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์ และวรวงศ์ ศลิษฏ์อรรถกร. (2560).  ปัจจัยทำนายระดับความสามารถในการทำหน้าที่ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ .  วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก28(2), 126-39. TCI
343 Nguyen Thi Anh, อรพรรณ โตสิงห์ และวิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(suppl2), 21-30. TCI
344 Pham Thi Thu Thuy, อรพรรณ โตสิงห์ และวัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฟื้นตัวของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเอามดลูกออกทั้งหมด .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(suppl2), 12-20. TCI
345 Khuc Thi Hong Anh, อรพรรณ โตสิงห์ และวัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฟื้นตัวด้านการทำหน้าที่ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(suppl2), 4-11. TCI
346 Le Thi Hien, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ และอรพรรณ โตสิงห์. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการการดูแลแบบประคับประคองของผู้ป่วยมะเร็งตับ .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(suppl1), 87-95. TCI
347 งามทรัพย์ ทองจันทร์, จงจิต เสน่หา, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล และกมลทิพย์ หาญผดุงกิจ. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ .  วารสารการพยาบาลและสุขภาพ11(1), 151-58. TCI
348 Do Thi Yen Mai, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ และอรพรรณ โตสิงห์. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจด้วยคอมพิวเตอร์สแกน .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(suppl2), 82-9. TCI
349 Vu Dinh Tien, อรพรรณ โตสิงห์ และวิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือด .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(suppl1), 22-30. TCI
350 อัญพัชร์ พุฒิศราเศรษฐ์, สุพร ดนัยดุษฎีกุล, อรพรรณ โตสิงห์ และกิตติพงษ์ พินธุโสภณ. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมากออกทั้งหมด .  วารสารพยาบาลทหารบก18(3), 100-6. TCI
351 Phan Thi Thu Hue, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ และวิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพาณิช. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปอด .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(suppl1), 79-86. TCI
352 Nguyen Thi Nghe, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ และอรพรรณ โตสิงห์. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมอง .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(suppl2), 57-65. TCI
353 Le Thi Thuy, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ และวิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคลำไส้อักเสบ .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(suppl2), 66-73. TCI
354 Bui Minh Thu, วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช และอรพรรณ โตสิงห์. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์ในเวียดนาม .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(suppl1), 56-63. TCI
355 Doan Thi Ben, วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช และอรพรรณ โตสิงห์. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคตับอักเสบบีเรื้อรังในประเทศเวียดนาม .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(suppl1), 39-46. TCI
356 Le Thu Hoai, วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช และวัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยหอบหืด .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(suppl1), 64-70. TCI
357 Nguyen Quynh Cham, อรพรรณ โตสิงห์ และวัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปลายทางการจำหน่ายจากห้องฉุกเฉินของผู้ป่วยบาดเจ็บ .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(suppl1), 31-8. TCI
358 Pham Thi Nga, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ และวิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการทำหน้าที่ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(suppl2), 74-81. TCI
359 Tran Thi Ngoc Xuyen, วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช และวัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการทำหน้าที่ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(suppl2), 48-56. TCI
360 Nguyen Thi Thu Hien, วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช และวัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่มีภาวะกลืนลำบาก .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(suppl2), 38-47. TCI
361 Tran Thi Bich, อรพรรณ โตสิงห์ และวิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเสี่ยงในการเกิดแผลเบาหวานที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(suppl1), 13-21. TCI
362 Nguyen Thi Thu Trang, อรพรรณ โตสิงห์ และวัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์. (2560).  ปัจจัยที่มีผลต่อการฟื้นตัวของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(suppl1), 4-12. TCI
363 ชลธิรา เจริญเวช, ศิริอร สินธุ และเอมพร รตินธร. (2560).  ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ระยะเริ่มต้นหลังได้รับการรักษา .  วารสารพยาบาลทหารบก18(sup), 232-238. TCI
364 มลทณา เบ็ญณรงค์, อรวมน ศรียุกตศุทธ, จงจิต เสน่หา และบัญชา สถิระพจน์. (2560).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการควบคุมความดันโลหิต ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนการบําบัดทดแทนไต .  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย29(3), 54-66. TCI
365 จีรันดา อ่อนเจริญ, นิตยา สินสุกใส, วรรณา พาหุวัฒนกร และปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง. (2560).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองความต้องการของทารกในมารดาที่มีบุตรคนแรก .  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย29(2), 87-98. TCI
366 Hanrungcharotorn, U., Pinyopasakul, W., Pongthavornkamol, K., Dajpratham, P., & Beeber, A. (2017).  Factors influencing physical activity among women with osteoarthritis of the knee .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research21(1), 5-17. ISI
367 อรทัย บุญชูวงศ์, จงจิต เสน่หา, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล และยงชัย นิละนนท์. (2560).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(3), 46-57. TCI
368 สุปริญญา พรมมาลุน, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, วิชชุดา เจริญกิจการ และธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์. (2560).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือในการใช้ยาฉีดอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(1), 61-71. TCI
369 กฤษณา อุไรศรีพงศ์, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, วิชชุดา เจริญกิจการ และเจริญ ชูโชติถาวร. (2560).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือในการใช้ยาสูดขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์ยาวร่วมกับคอร์ติโคสเตียรอยด์ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(2), 86-99. TCI
370 ทัณฑิภา เรืองทิพย์, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, วิชชุดา เจริญกิจการ และฉัตรกนก ทุมวิภาต. (2560).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง .  วารสารแพทย์นาวี44(3), 51-66. TCI
371 Bunyaphatkun, P., Sindhu, S., Davidson, P., Utriyaprasit, K. & Viwatwongkasem, C. (2017).  Factors Influencing Clinical Deterioration in Persons with Sepsis .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research21(2), 135-147. ISI
372 คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล, พิจิตรา เล็กดำรงกุล และนพดล ศิริธนารัตนกุล. (2560).  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความต้องการมีส่วนร่วมในการดูแลของผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล .  รามาธิบดีพยาบาลสาร23(2), 145-59. TCI
373 พรรณิภา บุญเทียร, บงกช อนุฤทธิ์ประเสริฐ และจงจิต เสน่หา. (2560).  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะอ้วนลงพุงของผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(4), 74-86. TCI
374 ศิวาพร แก้วสมสี, นันทิยา วัฒายุ และนันทวัน สุวรรณรูป. (2560).  ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัย ผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ .  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย29(3), 101-12. TCI
375 เบ็ญจมาศ โอฬารรัตน์มณี และวีรยา จึงสมเจตไพศาล. (2560).  ผลของการสอนเพศศึกษารอบด้านต่อความรู้และทักษะการสวมถุงยางอนามัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 2 .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(1), 48-60. TCI
376 ณัฐมน สีธิแก้ว, อาภาวรรณ หนูคง, สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ และณัฐ มาลัยนวล. (2560).  ผลของโปรแกรมการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อปริมาณไรฝุ่น ความรู้ และพฤติกรรมของผู้ปกครองและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(1), 36-47. TCI
377 ปณวัตร สันประโคน, ปิยะธิดา นาคะเกษียร และดวงใจ รัตนธัญญา. (2560).  ผลของโปรแกรมการป้องกันอันตรายจากการใช้ยาฆ่าแมลงของชาวนาไทย ในอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ35(4), 89-97. TCI
378 จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์. (2560).  ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเรียนรู้แลการติดตามต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ35(4), 61-71. TCI
379 ทีปภา แจ่มกระจ่าง, ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ และจิรวรรณ มาลา. (2560).  ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน และการสนับสนุนทางสังคมต่อความร่วมมือในการรับประทานยาและความดันโลหิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน .  วารสารพยาบาลทหารบก18(suppl), 232-8. TCI
380 ทศพร ธรรมรักษ์, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์, อรพรรณ โตสิงห์ และทวีศักดิ์ เอื้อบุญญาวัฒน์. (2560).  ผลของโปรแกรมการสนับสนุนครอบครัวต่อการปรับตัวของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดสมองในหอผู้ป่วยวิกฤต .  วารสารสภาการพยาบาล32(2), 49-64. TCI
381 แสงวรรณ ตั้งแสงสกุล, นันทวัน สุวรรณรูป, ปิยะธิดา นาคะเกษียร และรุ้งนภา ผาณิตรัตน์. (2560).  ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตด้านสุขภาพทางเพศต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น .  วารสารพยาบาลทหารบก18(2), 119-128. TCI
382 ทองมี ผลาผล, นันทวัน สุวรรณรูป และสุพินดา เรืองจิรัษเฐียร. (2560).  ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ การออกกำลังกายในผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงโรคอ้วนลงพุง .  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย29(1), 81-91. TCI
383 มัณฑนา ประชุมจิตร, วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์ และอรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์. (2560).  ผลของโปรแกรมการสอนเรื่องการให้ยาชนิดรับประทานหลังผ่าตัดหัวใจ ต่อความรู้และพฤติกรรมของผู้ดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(2), 39-51. TCI
384 สุริศาฐ์ พานทองชัย, ฉวีวรรณ อยู่สำราญ และวรรณา พาหุวัฒนกร. (2560).  ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเองในระยะคลอดต่อพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดของผู้คลอดครรภ์แรก .  วารสารเกื้อการุณย์24(1), 130-46. TCI
385 เนตรชนก พีสะระ, สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง, วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์ และสมสิริ รุ่งอมรรัตน์. (2560).  ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำ หนด ต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาล ในหออภิบาลทารกแรกเกิด .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(2), 4-14. TCI
386 วิทยา วาโย, นารีรัตน์ จิตรมนตรี และวิราพรรณ วิโรจน์รัตน์. (2560).  ผลของโปรแกรมป้องกันการหกล้มแบบสหปัจจัยต่อพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน .  วารสารการพยาบาลและสุขภาพ35(2), 25-33. TCI
387 ชูใจ อธิเบญญากุล, พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม, ทัศนี ประสบกิตติคุณ และโสภาพรรณ เงินฉ่ำ. (2560).  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้สมรรถนะตนเองประสิทธิภาพการให้นมทารก และอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนดระยะท้าย .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(1), 23-35. TCI
388 Truong Thi Thuy Huong, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ และอรพรรณ โตสิงห์. (2560).  ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสุขสบายต่อความพึงพอใจ ความวิตกกังวล และความปวดของผู้ป่วยที่ได้รับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(suppl1), 71-8. TCI
389 พรรณิภา บุญเทียร, จงจิต เสน่หา, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล และจงกลวรรณ มุสิกทอง. (2560).  ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อดัชนีมวลกาย พฤติกรรมการควบคุมภาวะเมตาบอลิกซินโดรม และความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดของบุคลากรตำรวจ .  วารสารพยาบาลทหารบก18(suppl2), 346-56. TCI
390 วัชรี เจนเจริญรัตน์, อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์ และทัศนี ประสบกิตติคุณ. (2560).  พฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลตามการรับรู้ของมารดาข้ามชาติพม่า .  พยาบาลสาร44(3), 41-51. TCI
391 วิไลวรรณ ทองเจริญ, สมชาย วริภิรมยก์ุล, รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐ์สุวรรณ, สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี และเสาวลักษณ์ สุขพัฒนศรีกุล. (2560).  รูปแบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุแบบประคับประคองจนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต .  วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา15(sup), 0-0. TCI
392 ทิติยา กาวิละ, นันทนา ธนาโนวรรณ, ฉวีวรรณ อยู่สำราญ และพวงเพชร เกษรสมุทร. (2560).  อิทธิพลของความรู้ ทัศนคติ การสื่อสารเรื่องเพศ การใช้สารเสพติด และสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศต่อการมีเพศสัมพันธ์ในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(2), 74-85. TCI
393 สุภาพันธ์ จันทร์ศิริ, วรรณา พาหุวัฒนกร และฉวีวรรณ อยู่สำราญ. (2560).  อิทธิพลของทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น .  วารสารพยาบาลศาสตร์35(4), 49-60. TCI
394 O’Connor M, Asdornwised, U., Dempse M, Huffenberger A, Jost S, Flynn D & Norris A. (2016).  Using Telehealth to Reduce All-Cause 30-Day Hospital Readmissions among Heart Failure Patients Receiving Skilled Home Health Services .  Applied Clinical Informatics7(2), 238-248. SCOPUS
395 Tidarat Vasaroangrong, Thosingha, O., Barbara Riegel, Chanean Ruangsetakit & Chukiat Viwatwongkasem. (2016).  Factors Influencing Prehospital Delay Time among Patients with Peripheral Arterial Occlusive Disease .  European Journal of Cardiovascular Nursing15(4), 285-293. ISI
396 Klainin-Yobas P, Ramirez D, Fernandez Z, Thanoi, W., Sarmiento J, Ignacio J & Laua Y. (2016).  Examining the predicting effect of mindfulness on psychological well-being among undergraduate students: A structural equation modelling approach .  Personality and Individual Differences91(1), 63-68. SCOPUS
397 Vannachavee U, Seeherunwong, A., Yuttatri P & Chulakadabba S. (2016).  The Effect of a Drug Adherence Enhancement Program on the Drug Adherence Behaviors of Patients With Major Depressive Disorder in Thailand: A Randomized Clinical Trial .  Archives of Psychiatric Nursing30(3), 322-328. SCOPUS
398 Thananowan, N. & Vongsirimas, N. (2016).  Factors Mediating the Relationship Between Intimate Partner Violence and Cervical Cancer Among Thai Women .  Journal of Interpersonal Violence31(4), 715-731. SCOPUS
399 Ekathikhomkit, N., Sitthimongkol, Y., Prasopkittikun, T., Phuphibul, R. & Orathai, P. (2016).  Influences of stressors, maternal depression, and parenting on conduct problems among Thai preschoolers .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research20(3), 210-224. ISI
400 Sitthimongkol, Y., Lohacheewa, S., Sirapo-ngam, Y. & Viwatwongkasem, C. (2016).  Psychological Distress of Family Members Caring for a Relative with First Episode Schizophrenia .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research20(3), 183-195. ISI
401 Duangchan, C., Toskulkao, T., สุพร ดนัยดุษฎีกุล และIramaneerat, C. (2559).  Effect of Gum Chewing on Bowel Motility in Patients with Colorectal Cancer after Open Colectomy: A Randomized Controlled Trial .  วารสารศิริราช68(3), 135-141. TCI
402 เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์, Poomiprasertchok W และSindhu S. (2559).  Factors Associated with Patient Symptoms in Ischemic Heart Patients Awaiting Coronary Artery Bypass Grafting .  วารสารศิริราช68(1), 23-29. TCI
403 จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ และเจริญ ตรีศักดิ์. (2559).  Health Promoting Behaviors among Family Caregivers of Patients with Heart Failure .  วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ11(2), 62-68. TCI
404 พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร และเสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ. (2559).  การจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร .  วารสารพยาบาลทหารบก17(2), 154-162. TCI
405 Thampanichawat, W., Poonnotok P, Patoomwan A & Sangon S. (2016).  Struggling to Restore Normalcy: Thai Parents’ Experiences in Being Caregivers of Children with Early Schizophrenia .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research20(1), 71-84. ISI
406 วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์, ศรีสุดา คล้ายคล่องจิตร และณัฐา วงศ์วุฒิสาโรช. (2559).  การปฏิบัติบทบาทของพยาบาลวิชาชีพในการสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคกลาง .  วารสารพยาบาลทหารบก17(1), 54-62. TCI
407 ยุพา จิ๋วพัฒนกุล และนงนุช เพ็ชรร่วง. (2559).  การป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชน: มุมมองของครอบครัว .  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา24(2), 42-50. TCI
408 ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง, Ei Wah Phyu Thet และนิตยา สินสุกใส. (2559).  การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการทำ นายการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ในสตรีตั้งครรภ์ชาวพม่า .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(4), 14-25. TCI
409 ทัศนี ประสบกิตติคุณ, ลดาวรรณ อุบล, อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์ และชดชนก วิจารสรณ์. (2559).  การสอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยวีดิทัศน์สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(3), 66-78. TCI
410 ยุพา จิ๋วพัฒนกุล และอุบลวรรณา เรือนทองดี. (2559).  ความคาดหวังของเยาวชนต่อครอบครัวในการป้องกันการสูบบุหรี .  วารสารพยาบาลทหารบก17(2), 51-58. TCI
411 ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, ชลธิรา เรียงคำ, อัครเดช เกตุฉ่ำ และอภิรดี ศรีวิจิตรกมล. (2559).  ความแตกฉานด้านสุขภาพ การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเอง อายุ และความสามารถในการมองเห็น ในการทำนายพฤติกรรมในการดูแลตนเองในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(4), 35-46. TCI
412 วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, ขนิษฐา ขลังธรรมเนียม, นารีรัตน์ จิตรมนตรี และคนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล. (2559).  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเจ็บป่วย การรับรู้ทางอารมณ์และพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ .  วารสารพยาบาลทหารบก17(2), 135-144. TCI
413 คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล, พิจิตรา เล็กดำรงกุล, นพดล ศิริธนารัตนกุล และศิวะพร ศิริภูล. (2559).  ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการมีส่วนร่วมในการดูแล เพศ อายุ การรบกวนจากอาการและการรับรู้คุณภาพการดูแลของผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(2), 45-57. TCI
414 สิรินันท์ ชูเชิด, นภาพร วาณิชย์กุล, สุพร ดนัยดุษฎีกุล และชัยวุฒิ ยศถาสุโรดม. (2559).  ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกฉานทางสุขภาพ ความรุนแรงของโรค ความรับผิดชอบของผู้ป่วยและการรับรู้การดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลางกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(suppl1), 94-106. TCI
415 อรพรรณ โตสิงห์, ไกรศร จันทร์นฤมิตร, ปรางทิพย์ ฉายพุทธ และทิพา ต่อสกุลแก้ว. (2559).  ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ อายุ โรคร่วมกับผลลัพธ์การจำหน่ายออกจากห้องฉุกเฉินในผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ใหญ่ .  วารสารสภาการพยาบาล31(2), 123-132. TCI
416 รักชนก คชไกร, อัญพัชญ์ อรุณโรจน์โสภิต, วิไลวรรณ ทองเจริญ และวิไลพรรณ สมบุญตนนท. (2559).  ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง กระบวนการและผลลัพธ์ ด้านความพึงพอใจในการดูแลเท้าของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล .  วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์36(2), 181-200. TCI
417 วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์, จิราพร วงษ์สุวรรณ, นงลักษณ์ จินตนาดิลก และจริยา ทะรักษา. (2559).  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับอาการอ่อนล้า ในผู้ป่วยเด็กอายุ 7-15 ปี โรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(suppl1), 16-27. TCI
418 นภาพร วาณิชย์กุล, นริศรา บุศยธรรม, ศิริอร สินธุ และธีรฉัตร ศิลารัตน์. (2559).  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับครีเอตินินในเลือด ค่าอัตราส่วนร้อยละ ของปริมาณเลือดที่บีบตัวออกจากหัวใจ ภาวะซึมเศร้า ระยะเวลาใช้ เครื่องหัวใจและปอดเทียม สภาวะร่างกายและระยะเวลาในการถอดท่อ ช่วยหายใจในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดชนิดไม่เร่งด่วน .  วารสารพยาบาลทหารบก17(3), 115-122. TCI
419 ปิญาพร ภูลายเรียบ, สุพร ดนัยดุษฎีกุล, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ และสุณีรัตน์ คงเสรีพงศ์. (2559).  ความสัมพันธ์ระหว่างโรคร่วม สภาพผู้ป่วยระหว่างผ่าตัด กลุ่มอาการตอบสนองการอักเสบทั่วร่างกาย และภาวะไตวายเฉียบพลันในผู้ป่วยวิกฤตระยะ 72 ชั่วโมงแรกหลังการผ่าตัดใหญ่ .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(suppl1), 107-117. TCI
420 เกศศิริ วงษ์คงคำ. (2559).  นวัตกรรมการจัดระบบการดูแลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคไตวายเรื้อรัง: กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดนครปฐม .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(1), 27-43. TCI
421 Thosingha, O., Chiannikulchai N, Asdornwised, U., Sarnvivad P & Viwatwongkasem C. (2016).  Primary Brain Tumors in Thais: Symptom Experience and Predicting Factors .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research20(4), 275-292. ISI
422 ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, อรุรินทร์ กิตติสุขตระกูล และคนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล. (2559).  ประสบการณ์การมีอาการอ่อนล้า กลวิธีการจัดการกับอาการ และภาวะการทำหน้าที่ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(suppl1), 63-72. TCI
423 อุษาวดี อัศดรวิเศษ, เบญจวรรณ พวงเพชร, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล และกนกรัตน์ พรพาณิชย์. (2559).  ประสิทธิผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายแบบผู้ป่วยนอกในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกต่อความวิตกกังวลและความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(suppl1), 53-62. TCI
424 นฤมล จีนเมือง, วรรณา พาหุวัฒนกร, ฉวีวรรณ อยู่สำราญ และJeenmuang N. (2559).  ปัจจัยด้านมารดา ทารก และสิ่งแวดล้อมในการทำนายความสำเร็จของบทบาทการเป็นมารดาหลังคลอดทารกก่อนกำหนด .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์8(2), 44-53. TCI
425 ทัศนี ประสบกิตติคุณ, ศศิวิมล ศิริรักษ์ และอาภาวรรณ หนูคง. (2559).  ปัจจัยทำนายการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลเด็ก .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(suppl1), 5-15. TCI
426 ทัศนี ประสบกิตติคุณ, จินดารัตน์ สมใจนึก และอรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์. (2559).  ปัจจัยทำนายการปฏิบัติของพยาบาลเด็กในการดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(2), 70-79. TCI
427 ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง. (2559).  ปัจจัยทำนายการฟื้นตัวด้านสรีระของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(4), 79-89. TCI
428 ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์, เสาวลักษณ์ สุขพัฒนศรีกุล และวิภาวี หม้ายพิมาย. (2559).  ปัจจัยทำนายความรู้เรื่องโรคและความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(2), 23-33. TCI
429 นันทิยา วัฒายุ, วิยะดา คงแก้ว, ดวงใจ รัตนธัญญา และสุพินดา เรืองจิรัษเฐียร. (2559).  ปัจจัยทำนายความล่าช้าในการมารับบริการของผู้ป่วยกลุ่มอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน .  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย28(1), 54-66. TCI
430 อาภาวรรณ หนูคง, เฌอร์นินทร์  ตั้งปฐมวงศ์ และวนิดา เสนะสุทธิพันธุ์. (2559).  ปัจจัยทำนายด้านเด็กและผู้ดูแลในการทำนายการควบคุมโรคของเด็กวัยเรียนโรคหืด .  วารสารการพยาบาลและสุขภาพ34(2), 67-76. TCI
431 กีรดา ไกรนุวัตร, ปิยะวดี ทองโปร่ง และดวงใจ รัตนธัญญา. (2559).  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานโรงไฟฟ้าที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(1), 77-87. TCI
432 Ratinthorn, A., Chalermpichai T, Sindhu S, Ratanasuwan W & Reynolds N. (2016).  Factors associated with the retention in care after delivery among Thai mothers with HIV .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research20(3), 225-237. ISI
433 วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์, พิตะวัน กุลาสา, อรพรรณ โตสิงห์ และก้องเขต เหรียญสุวรรณ. (2559).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฟื้นตัวด้านร่างกายระยะแรก ของผู้ป่วยกระดูกเท้าและข้อเท้าหัก หลังได้รับการรักษาด้วยการเข้าเฝือก .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(3), 106-115. TCI
434 เกศศิริ วงษ์คงคำ และปิยะธิดา นาคะเกษียร. (2559).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในเขตพื้นที่ภาคกลาง .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(2), 102-116. TCI
435 อุษาวดี อัศดรวิเศษ, กุลกัลย์ อภิชาตวงษ์, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล, อนุพันธ์ ตันติวงศ์ และพิชัย ลีระศิริ. (2559).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการทำหน้าที่ทางเพศในผู้หญิงที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(4), 47-56. TCI
436 ฉัตราภรณ์ มณีประสิทธิ์, ศิริอร สินธุ, สุพร ดนัยดุษฎีกุล และเกรียงไกร ตันติวงศ์โกสีย์. (2559).  ปัจจัยที่มีควํามสัมพันธ์ต่อกํารเกิดกลุ่มอํากํารตอบสนองต่อกํารอักเสบทั่วร่ํางกําย ระยะ 24 ชั่วโมงแรกของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนํารีที่ได้รับกํารผ่ําตัดหัวใจแบบเปิด .  วารสารพยาบาลทหารบก17(3), 63-72. TCI
437 จงจิต เสน่หา, ภัทริกา ปัญญา, วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช และนพดล โสภารัตนาไพศาล. (2559).  ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงที่ได้รับยาเคมีบำบัด .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(1), 67-76. TCI
438 ผ่องศรี ศรีมรกต, จิรภา เสถียรพงศ์ประภา และสุพร ดนัยดุษฎีกุล. (2559).  ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ขณะรักษาในโรงพยาบาล .  วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์36(1), 143-162. TCI
439 ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง, ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร, อภิธาน พวงศรีเจริญ และอรวรรณ พินิจเลิศสกุล. (2559).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์ที่มี Glucose Challenge Test ผิดปกติ .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(2), 58-69. TCI
440 อาภาวรรณ หนูคง, น้ำฝน ฤทธิภักดี และวัลยา ธรรมพนิชวัฒน์. (2559).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของวัยรุ่นภายหลังได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูก .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(3), 54-65. TCI
441 สุฤดี โกศัยเนตร และวรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย. (2559).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล .  วารสารสารสนเทศศาสตร์34(4), 50-67. ISI
442 อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง, เสาวคนธ์ กลักทองกรณ์ และประภา ยุทธไตร. (2559).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในเยาวชนที่ใช้แอมเฟตามีน .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(suppl1), 40-52. TCI
443 คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล, กรรณิกา กันรัตน์ และดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ. (2559).  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรู้คุณภาพการดูแลในผู้ป่วยมะเร็งระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล .  จุฬาลงกรณ์เวชสาร60(5), 523-534. TCI
444 นิตยา สินสุกใส, อุษา วงษ์พินิจ และฉวีวรรณ อยู่สำราญ. (2559).  ปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม และประสิทธิภาพการดูดนมของทารกก่อนจำหน่าย ในการทำนายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 1 เดือน ในมารดาที่มีบุตรคนแรก .  วารสารพยาบาลทหารบก17(1), 88-95. TCI
445 วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, พรนภา นาคโนนหัน, วีนัส ลีฬหกุล และชนาพงษ์ กิตยารักษ์. (2559).  ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะการสูญเสียหน้าที่ด้านการรับรู้การเข้าใจหลังการผ่าตัด ในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(suppl1), 156-166. TCI
446 สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง, พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม และชญาดา สามารถ. (2559).  ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะแรกหลังคลอดจากประสบการณ์ของมารดา .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(3), 30-40. TCI
447 ธิมาภรณ์ ซื่อตรง, สุพร ดนัยดุษฎีกุล, นภาพร วาณิชย์กุล และตรี หาญประเสริฐพงษ์. (2559).  เปรียบเทียบดัชนีมวลกาย ความเครียดเรื้อรัง ความแตกฉานทางสุขภาพ ความรับผิดชอบของผู้ป่วย และการรับรู้การดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลางระหว่างผู้ป่วยที่กลับเป็นนิ่วทางเดินปัสสาวะซ้ำและผู้ที่ไม่เป็นซ้ำ .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(2), 80-91. TCI
448 ทีปภา แจ่มกระจ่าง และพัสมณฑ์ คุ้มทวีพร. (2559).  ผลการเรียนแบบทีมในการศึกษาภาคปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางการพยาบาลต่อทักษะการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาฉีดของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 .  วารสารพยาบาลทหารบก17(2), 194-200. TCI
449 ยุวดี วัฒนานนท์, ทัศนีย์วรรณ พฤกษาเมธานันท์, กันยรักษ์ เงยเจริญ, วชิรา วรรณสถิตย์, วาสนา จิติมา และพุทธิราภรณ์ หังสวนัส. (2559).  ผลการเรียนรู้จากการใช้รูปแบบการสอนภาคปฏิบัติตามแนวคิดของ ดี เชคโค: การทำคลอดปกติ .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(3), 19-29. TCI
450 วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์, กาญเขตร์ ทรัพย์สอาด, อรพรรณ โตสิงห์ และสุขสันต์ เดชาพิสุทธิ์. (2559).  ผลของการใช้แนวปฏิบัติในการจัดการภาวะไข้ร่วมกับการใช้ผ้าเย็นโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ต่อภาวะไข้ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก .  วารสารสภาการพยาบาล31(2), 109-122. TCI
451 กีรดา ไกรนุวัตร, พิกุลทิพย์ ขุนเศรษฐ และปิยะธิดา นาคะเกษียร. (2559).  ผลของการใช้โปรแกรมการให้ความรู้และสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุที่ควบคุมไม่ได้ .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(4), 90-102. TCI
452 พนิชา โพธิสีดา, ผ่องศรี ศรีมรกต, สุปรีชา อัศวกราน และนัทธี เชียงชนา. (2559).  ผลของการฟังดนตรีไทยบำบัดต่อการบรรเทาความปวดและการฟื้นฟูสภาพในผู้ป่วยหลังผ่าตัด 48 ชั่วโมง ในผู้ป่วยผ่าตัดเปิดช่องท้อง .  วารสารศิริราช68(5), 284-290. TCI
453 เอมพร รตินธร, กรรณิการ์ แสงประจง และวรรณา พาหุวัฒนกร. (2559).  ผลของการให้การปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจต่อการใช้การคุมกำเนิดระยะยาวในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น: การศึกษานำร่อง .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(suppl1), 28-39. TCI
454 ฉวีวรรณ อยู่สำราญ, แสงจันทร์ สุนันต๊ะ และวรรณา พาหุวัฒนกร. (2559).  ผลของการให้ความรู้และการสนับสนุนมารดาวัยรุ่นครรภ์แรกและยายต่อความสำเร็จในการดำรงบทบาทการเป็นมารดา .  วารสารพยาบาลทหารบก17(2), 125-134. TCI
455 ยุวดี ชาติไทย, นภาพร วาณิชย์กุล และสุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์. (2559).  ผลของการให้คําาแนะนําาผ่านสื่อวีดิทัศน์และหุ่นสาธิตต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองหลังผ่าตัดต้อกระจก ของผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ .  วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์36(2), 159-170. TCI
456 ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา, อภิชาติ ศิริสมบัติ, วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช และสุพรรณี จิรจริยาเวช. (2559).  ผลของโปรแกรมการจัดการเบาหวานด้วยตนเองแบบกลุ่มต่อระดับ Hb A1C ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(suppl1), 118-128. TCI
457 รักชนก คชไกร, เวหา เกษมสุข และจันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์. (2559).  ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการเยี่ยมบ้านให้ความรู้ผู้เป็นเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอย่างต่อเนื่องต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวานในชุมชน .  วารสารพยาบาลทหารบก17(1), 141-147. TCI
458 ฉวีวรรณ อยู่สำราญ, เบญจวรรณ คล้ายทับทิม และนิตยา สินสุกใส. (2559).  ผลของโปรแกรมการสนับสนุนด้านข้อมูลต่อความวิตกกังวลในสตรีตั้งครรภ์อายุมากที่ได้รับการเจาะนํ้าครํ่า .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ34(3), 81-87. TCI
459 จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ และรัมภาพรรณ ประมวลทรัพย์. (2559).  ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและการให้ความรู้โดยทีมสหวิชาชีพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงโคโรนารีที่มีภาวะความดันโลหิตสูง .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ34(3), 40-47. TCI
460 อุษาวดี อัศดรวิเศษ, อนุสรา มั่นศิลป์, ศุภลักษณ์ เลิศกิตติกุลโยธิน, นันทิญา เลิศไตรกุล, ธนิษฐา ธนาเกียรติภิญโญ และเกรียงไกร ตันติวงศ์โกสีย์. (2559).  ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และความสามารถในการดูแลตนเองในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(1), 17-26. TCI
461 วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์, นิภาพรรณ บุญช่วย, นงลักษณ์ จินตนาดิลก และกลีบสไบ สรรพกิจ. (2559).  ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(3), 41-53. TCI
462 วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์, นฤมล สมชื่อ และอรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์. (2559).  ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และพฤติกรรมของผู้ดูแลเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(3), 79-92. TCI
463 นารีรัตน์ จิตรมนตรี, กมนทรรศน์ ยันต์เจริญ, เสาวลักษณ์ และ จิรธรรมคุณ. (2559).  ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการฟื้นสภาพหลังการผ่าตัดของผู้สูงอายุ ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(suppl1), 167-178. TCI
464 อรวมน ศรียุกตศุทธ, ภัทราวดี จินตนา, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล และเนาวนิตย์ นาทา. (2559).  ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลเสริมแรงจูงใจและทักษะการรับประทานยาจับฟอสเฟตต่อความสม่ำเสมอในการรับประทานยาจับฟอสเฟตและระดับฟอสเฟตในผู้ป่วยฟอกเลือดเครื่องไตเทียม .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(2), 92-101. TCI
465 คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล, ชลันดา จดจำ, ศศิมา กุสุมา และณ อยุธยา. (2559).  ผลของโปรแกรมให้ความรู้และประคับประคองจิตใจมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตในสตรีมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่และได้รับรังสีรักษา .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(suppl1), 143-155. TCI
466 ศรินรัตน์ ศรีประสงค์, ธนิษฐา สมัย และพรรณิภา สืบสุข. (2559).  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการมีส่วนร่วม และความพึงพอใจต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาลหลังการเรียนแบบที: การวิจัยนำร่อง .  วารสารการพยาบาลและสุขภาพ10(1), 63-73. TCI
467 ผ่องศรี ศรีมรกต. (2559).  รูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพัฒนา ตำบลคลองโยงปลอดบุหรี่ จังหวัดนครปฐม .  วารสารพยาบาล65(1), 48-57. ISI
468 ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล และสุดาภรณ์ พยัคฆเรือง. (2559).  รูปแบบการสร้างเสริมพัฒนาการด้านภาษาแก่เด็กอายุ 2-4 ปี โดยบิดามารดาหรือผู้ดูแล: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(2), 34-44. TCI
469 สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ และจงกลวรรณ มุสิกทอง. (2559).  สมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลในเขตพื้นที่ภาคกลาง .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(1), 88-100. TCI
470 อรชุมา นากรณ์ และศิริอร สินธุ. (2559).  อาการและภาวะการทำ หน้าที่ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทำ ทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ: ความแตกต่างระหว่างเพศ .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(3), 94-105. TCI
471 บุหงา มะนาวหวาน, ฉวีวรรณ อยู่สำราญ และนันทนา ธนาโนวรรณ. (2559).  อายุ การศึกษา การสนับสนุนทางสังคม การย้ายถื่นและการเข้าถึงบริการสุขภาพในการทำนายการฝากครรภ์ในมารดาหลังคลอด: การศึกษาย้อนหลัง .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี27(2), 1-15. TCI
472 คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล, วิจิตรา นุชอยู่, อรวมน ศรียุกตศุทธ และจิราพร เสตกรณุกูล. (2559).  อิทธพลของความเครียด สถานภาพทางการเงิน การรับรู้ความรุนแรงของอาการ และการรับรู้อุปสรรคต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในผู้ป่วยมะเร็งอุ้งเชิงกรานขณะได้รับรังสีรักษา .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(1), 53-66. TCI
473 วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์, รมิดา ชนาธิปนิธิสิริ, อรพรรณ โตสิงห์ และบรรพต สิทธินามสุวรรณ. (2559).  อิทธิพลของการใช้สุราและสารเสพติด การหลงลืมภายหลังบาดเจ็บ และความแปรปรวนทางอารมณ์ ต่อการฟื้นตัวของสุขภาพผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะเล็กน้อยถึงปานกลาง .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(4), 68-78. TCI
474 ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, อลิษษา วิริยะโชติ, วิชชุดา เจริญกิจการ และวันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย. (2559).  อิทธิพลของความจำเป็นต่อการใช้ยา ความกังวลจากการใช้ยา ความพึงพอใจในข้อมูลที่ได้รับ ประสบการณ์การเกิดโรคกำเริบต่อความร่วมมือในการใช้ยาสูดขยายหลอดลมร่วมกับคอร์ติโคสเตียรอยดในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง .  วารสารพยาบาลทหารบก17(3), 187-196. TCI
475 ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, ฉัตรสุรางค์ ขำรักษ์, วิชชุดา เจริญกิจการ และวันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย. (2559).  อิทธิพลของความจำเป็นต่อการใช้ยา ความกังวลจากการใช้ยา ผลข้างเคียง และระยะเวลาการรักษาต่อความร่วมมือในการใช้ยาสูดขยายหลอดลมร่วมกับ corticosteroid ในผู้ป่วยหืด .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(suppl1), 73-82. TCI
476 อรวมน ศรียุกตศุทธ, ศิริณาชค์ ทองเทียม, จงจิต เสน่หา และอัษฏางค์ ลีฬหวนิชกุล. (2559).  อิทธิพลของคุณภาพการนอนหลับ ภาวะโภชนาการ และภาวะโรคร่วมต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(1), 45-52. TCI
477 อรพรรณ โตสิงห์, พัชรี บุตรแสนโคตร, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ และชลเวช ชวศิริ. (2559).  อิทธิพลของโรคร่วม ดัชนีมวลกาย และภาวะซึมเศร้า ต่อการฟื้นตัวหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(suppl1), 129-142. TCI
478 ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, วิกานดา ศรีภูมิพฤกษ์ และวิชชุดา เจริญกิจการ. (2559).  อิทธิพลของอาการเหนื่อยล้า ความแตกฉานด้านสุขภาพ ภาวะซึมเศร้า และการใช้ยาหลายขนาน ต่อพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดปัญหาในการใช้ยาในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว .  วารสารพยาบาลศาสตร์34(suppl1), 83-93. TCI
479 สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง, มณีรัตน์ หม้ายพิมาย และอาภาวรรณ หนูคง. (2559).  อิทธิพลส่งผ่านของความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยระหว่างการรับรู้ความรุนแรงในความเจ็บป่วยของบุตร ระดับการศึกษาและการสนับสนุนทางสังคม กับความวิตกกังวลของบิดามารดาที่มีบุตรเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยเด็กวิกฤต .  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย28(3), 84-97. TCI
480 Thanoi, W. & Piyanee Klainin-Yobas. (2015).  Assessing rumination response style among undergraduate nursing students: A construct validation study .  Nurse Education Today35(5), 641-646. SCOPUS
481 Thunyadee, C., Sitthimongkol, Y., Sopin Sangon, Teradech Chai-Aroon, Kathleen & M. (2015).  Predictors of Depressive Symptoms and Physical Health in Caregivers of Individuals with Schizophrenia .  Journal of Nursing and Health Sciences17(4), 412-419. TCI
482 Thidarat Khamboon, Pongthavornkamol, K., Karin Olson, Watanakijkrilert, D., Chukiat Viwatwongkasem, Wirote & Lausoontornsiri. (2015).  Symptom Experiences and Symptom Cluster across Dimensions in Thais with Advanced Lung Cancer .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research19(4), 330-344. ISI
483 Thongteratham, N., Pongthavornkamol, K., Karin Olson, Adune Ratanawichitrasin, Dechavudh Nityasuddhi & Watanakijkrilert, D. (2015).  Effective of Tai Chi Qi Qong Program for Thai Women with Breast Cancer: A Randomized Control Trail .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research19(4), 280-294. ISI
484 อาภา ภัคภิญโญ ยังประดิษฐ, ยุพา จิ๋วพัฒนกุล, วิชชุดา เจริญกิจการ, นารีรัตน์ จิตรมนตรี และรุจา ภู่ไพบูลย์. (2558).  กระบวนการและปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาสุขภาพชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง .  วารสารพยาบาลสาธารณสุข29(2), 85-97. TCI
485 อาภาวรรณ หนูคง และสมสิริ รุ่งอมรรัตน์. (2558).  การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย .  วารสารการพยาบาลและสุขภาพ33(2), 32-43. TCI
486 ช่อทิพย์ สันธนะวนิช, วไลลักษณ์ พุ่มพวง และฐินีรัตน์ ถาวร. (2558).  การประเมินผลการจัดการกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานในนักศึกษาพยาบาล: ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ความเป็นไปได้และการรับประกันความพร้อมของผู้เรียน .  วารสารพยาบาลศาสตร์33(suppl1), 37-47. TCI
487 ยุพา จิ๋วพัฒนกุล และสุรัสวดี ไวว่อง. (2558).  การป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน .  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ38(3), 24-31. TCI
488 ทัศนี ประสบกิตติคุณ และอรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์. (2558).  การวิเคราะห์เบื้องต้นวิทยานิพนธ์สาขาการพยาบาลเด็ก .  วารสารพยาบาลศาสตร์33(Suppl1), 7-17. TCI
489 Narirat Jitramontree, Sirirat Chatchaisucha, Thanomkwan Thaweeboon, Benjamas Kutintara และSunee Intanasak. (2558).  การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชน .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research19(1), 69-79. ISI
490 รสสุคนธ์ วาริทสกุล, พิเชต วงรอต และศิริอร สินธุ. (2558).  การศึกษาความพึงพอใจของเครือข่ายระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการให้การสนับสนุนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ .  วารสารพยาบาลทหารบก16(3), 42-50. TCI
491 วไลลักษณ์ พุ่มพวง, อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์ และนพพร ว่องสิริมาศ. (2558).  การสร้างและทดสอบเครื่องมือประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการแสวงหาการช่วยเหลือทางจิตใจ จากบุคลากรทางสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารพยาบาลศาสตร์33(4), 86-102. TCI
492 อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง, อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ และประภา ยุทธไตร. (2558).  การสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับเพื่อนสนิท: ความแตกต่างระหว่างหญิงและชาย .  วารสารพยาบาลศาสตร์33(2), 8-18. TCI
493 เวหา เกษมสุข และรักชนก คชไกร. (2558).  ความต้องการพัฒนาความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขในการเยี่ยมบ้านผู้เป็นเบาหวานในชุมชน .  วารสารพยาบาลทหารบก16(2), 59-68. TCI
494 ประกายดาว สุทธิ, สุวิมล กิมปี, สุพร ดนัยดุษฎีกุล และเชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์. (2558).  ความสัมพันธ์ของประสบการณ์การมีอาการในกลุ่มอาการกับคุณภาพชีวิตและกลวิธีจัดการกับอาการของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักหลังผ่าตัด .  วารสารนเรศวรพะเยา8(2), 107-112. TCI
495 วิภาวดี โพธิโสภา, เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์ และศิริอร สินธุ. (2558).  ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองต่ออาการและระยะเวลาการมาถึงโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน .  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ38(1), 9-20. TCI
496 กนกพร หมู่พยัคฆ์, จรินทิพย์ อุดมพันธุ์รัก, ชลียา กัญพัฒนพร, ชัญญา แสงจันทร์ และพวงเพชร เกษรสมุทร. (2558).  ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารพยาบาลศาสตร์33(Sup1), 55-65. TCI
497 นฎา งามเหมาะ, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ และนารีรัตน์ จิตรมนตรี. (2558).  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน ความเชื่อ การปฏิบัติทางศาสนา ความหมายของชีวิตกับภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย .  วารสารสภาการพยาบาล30(1), 58-71. TCI
498 นฎา งามเหมาะ, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ และนารีรัตน์ จิตรมนตรี. (2558).  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน ความเชื่อ การปฏิบัติทางศาสนา ความหมายของชีวิตกับภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย .  วารสารสภาการพยาบาล30(1), 58-71. TCI
499 ธนิษฐา สมัย, ยุพา จิ๋วพัฒนกุล, สมจินต์ และเพชรพันธุ์ศรี . (2558).  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะเศรษฐกิจและสังคม ความเครียดต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในชุมชน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร .  วารสารพยาบาลศาสตร์33(1), 42-50. TCI
500 วรางคนา นับงาม, อุษาวดี อัศดรวิเศษ, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล และปุณณฤกษ์ ทองเจริญ. (2558).  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำตาลในเลือดหลังการผ่าตัด ดัชนีมวลกาย และภาวะโภชนาการ ต่อการหายของแผลบริเวณสันอก ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ .  วารสารพยาบาลศาสตร์33(4), 40-50. TCI
501 นิติกุล บุญแก้ว, นารีรัตน์ จิตรมนตรี และวิราพรรณ วิโรจน์รัตน์. (2558).  ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจภายในกับพฤติกรรมควบคุมน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุ ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 .  พยาบาลสาร42(Suppl1), 84-94. TCI
502 สิริกาญจน์ หาญรบ, วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช, อรวมน ศรียุกตศุทธ และสุชาย ศรีทิพยวรรณ. (2558).  ประสบการณ์การมีอาการ กลวิธีการจัดการอาการ และภาวะการทำหน้าที่ในผู้ป่วยไตอักเสบลูปัส .  วารสารพยาบาลศาสตร์33(4), 65-75. TCI
503 เนาวรัตน์ ซื่อดี, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล, อรวมน ศรียุกตศุทธ และนพดล ศิริธนารัตนกุล. (2558).  ประสบการณ์การมีอาการและอิทธิพลของอาการต่อภาวะการทำหน้าที่ของผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาที่ได้รับยาเคมีบำบัด .  วารสารพยาบาลศาสตร์33(2), 29-40. TCI
504 พรพิมล วดีศิริศักดิ์, วิไลวรรณ ทองเจริญ, จันทนา รณฤทธิ์วิชัย และอรวมน ศรียุกตศุทธ. (2558).  ประสบการณ์การมีอาการอ่อนล้า กลวิธีการจัดการกับอาการสนับสนุนจากครอบครัวและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต .  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย27(3), 26-37. TCI
505 จงจิต เสน่หา, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล และวาสินี ชาญศรี. (2558).  ประสบการณ์และการเตรียมพร้อมในภาวะภัยพิบัติน้ำท่วมของผู้ป่วยเรื้อรังและญาติผู้ดูแลในชุมชนบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร .  วารสารพยาบาลศาสตร์33(3), 87-98. TCI
506 อุษาวดี อัศดรวิเศษ, จุฑามาศ จินาทิตย์, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล และวรวงศ์ ศลิษฎ์อรรถกร. (2558).  ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยหลังผ่าตัดลิ้นหัวใจที่ได้รับยาวาร์ฟารินต่อความสม่ำเสมอในการรับประทานยาวาร์ฟารินและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร .  วารสารพยาบาลศาสตร์33(1), 24-32. TCI
507 อรชุมา นากรณ์, ศิริอร สินธุ และรตน ตั๊นสวัสดิ์. (2558).  ประสิทธิผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจแบบสมบูรณ์แบบในโรงพยาบาล ต่อการฟื้นตัวหลังผ่าตัดของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ .  วารสารพยาบาลศาสตร์33(4), 51-64. TCI
508 อรชุมา นากรณ์, ศิริอร สินธุ และรตน ตั๊นสวัสดิ์. (2558).  ประสิทธิผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจแบบสมบูรณ์แบบในโรงพยาบาล ต่อการฟื้นตัวหลังผ่าตัดของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ .  วารสารพยาบาลศาสตร์33(4), 51-64. TCI
509 ภารดี เหรียญทอง, นารีรัตน์ จิตรมนตรี, วิไลวรรณ ทองเจริญ และวิชชุดา เจริญกิจการ. (2558).  ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพลังอำนาจต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง .  วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์35(Suppl), 143-158. TCI
510 ธนรัตน์ พรศิริรัตน์, ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล และสุรัตน์ ทองอยู่. (2558).  ปัจจัยทำนายการเข้าสู่ภาวะช็อกจากการติดเชื้อในผู้ป่วยอายุรกรรมที่มีภาวะติดเชื้อ .  วารสารสภาการพยาบาล30(1), 72-85. TCI
511 รุ่งนภา รู้ชอบ, นิตยา สินสุกใส, วรรณา พาหุวัฒนกร และดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร. (2558).  ปัจจัยทำนายการคลอดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย .  วารสารพยาบาลศาสตร์33(3), 18-29. TCI
512 นาฏนฤมล ทองมี, เอมพร รตินธร และปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง. (2558).  ปัจจัยทำนายการคุมกำเนิดของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก ในระยะหลังคลอด .  วารสารพยาบาลศาสตร์33(1), 51-59. TCI
513 กฤษณีย์ คมขำ, ดวงใจ รัตนธัญญา และกีรดา ไกรนุวัตร. (2558).  ปัจจัยทำนายการปรับตัวของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง .  วารสารพยาบาลทหารบก16(2), 114-122. TCI
514 รุ่งทิพย์ กาศักดิ์, เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร และยุพา จิ๋วพัฒนกุล. (2558).  ปัจจัยทำนายการปรับตัวในชีวิตสมรสของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น .  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย27(1), 133-146. TCI
515 ชนิภา ยอยืนยง และผ่องศรี ศรีมรกต. (2558).  ปัจจัยทำนายการฟื้นตัวด้านความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอว .  วารสารพยาบาลทหารบก16(1), 62-69. TCI
516 นรินทร์ทิพย์ อนันตกุลนธี, วรรณา พาหุวัฒนกร, นิตยา สินสุกใส และพฤหัส จันทร์ประภาพ. (2558).  ปัจจัยทำนายการรับรู้ความไม่เพียงพอของน้ำนมในมารดาวัยรุ่น .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ33(3), 52-61. TCI
517 อมรรัตน์ ผาละศรี, วรรณา พาหุวัฒนกร และเอมพร รตินธร. (2558).  ปัจจัยทำนายความวิตกกังวลในสตรีที่ได้รับการวินิจฉัยเบาหวานครั้งแรกขณะตั้งครรภ์ .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ33(2), 15-22. TCI
518 นรลักษณ์ เสน่หา, ทิพา ต่อสกุลแก้ว, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ และวิทูร ชินสว่างวัฒนกุล. (2558).  ปัจจัยทำนายคุณภาพการฟื้นตัวในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงหลังผ่าตัดผ่านกล้อง .  วารสารสภาการพยาบาล30(4), 32-44. TCI
519 ณัฏยา ประหา, อรวมน ศรียุกตศุทธ, ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา และนพพร ว่องสิริมาศ. (2558).  ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตในผู้หญิงที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม .  วารสารพยาบาลศาสตร์33(4), 27-39. TCI
520 อุทุมพร ขำคม, นันทิยา วัฒายุ และดวงใจ รัตนธัญญา. (2558).  ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องด้วยตนเองแบบต่อเนื่อง .  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย27(2), 60-70. TCI
521 จิราวรรณ เผื่อแผ่, นารีรัตน์ จิตรมนตรี และวีนัส ลีฬหกุล. (2558).  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด .  วารสารพยาบาลศาสตร์33(2), 41-50. TCI
522 วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์ และอาภาวรรณ หนูคง. (2558).  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมของวัยรุ่น .  วารสารสภาการพยาบาล30(2), 46-59. TCI
523 นันธิพร นันธิพร, อรพรรณ โตสิงห์, สุพร ดนัยดุษฎีกุล และเกศศิริ วงษ์คงคำ. (2558).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้ป่วยแผลไหม้ .  วารสารสภาการพยาบาล30(4), 19-31. TCI
524 นารีลักษณ์ ถิ่นพายัพ, อุษาวดี อัศดรวิเศษ, อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง, พัชร และอ่องจริต . (2558).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติทางเพศในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ .  วารสารพยาบาลศาสตร์33(1), 14-23. TCI
525 ณรงค์ กลั่นความดี, อรพรรณ โตสิงห์, สุพร ดนัยดุษฎีกุล และบรรเจิด ประดิษฐ์สุขถาวร. (2558).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ป่วยบาดเจ็บจากการจราจรทางบก .  วารสารสภาการพยาบาล30(3), 54-66. TCI
526 พิเชต วงรอต และรสสุคนธ์ วาริทสกุล. (2558).  ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในงานการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย .  วารสารพยาบาลสาธารณสุข29(3), 65-77. TCI
527 วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์ และวีรยา จึงสมเจตไพศาล. (2558).  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่น .  วารสารพยาบาลศาสตร์33(3), 30-44. TCI
528 อรพรรณ โตสิงห์, สุพรภัทตรา บุ่งนาม, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ และปฤณัต อิทธิเมธิน. (2558).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของญาติผู้ป่วยวิกฤติทางศัลยศาสตร์ .  วารสารสภาการพยาบาล30(4), 72-83. TCI
529 ประพัฒน์สินี ประไพวงษ์, อรวมน ศรียุกตศุทธ, ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา และนพพร ว่องสิริมาศ. (2558).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในผู้หญิงที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์7(3), 37-48. TCI
530 พรรณทิพา บัวคล้าย, นันทนา ธนาโนวรรณ, นิตยา สินสุกใส และนพพร ว่องสิริมาศ. (2558).  ปัจจัยส่วนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมในการทำนายความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมรสในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น .  วารสารการพยาบาลและสุขภาพ9(1), 83-94. TCI
531 ปนัดดา เสือหรุ่น, อรพรรณ โตสิงห์, สุพร ดนัยดุษฎีกุล และอรอุมา ชัยวัฒน์. (2558).  ปัจจัยเสี่ยงต่อการใช้เครื่องช่วยหายใจนานในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องระยะวิกฤต .  วารสารสภาการพยาบาล30(4), 107-120. TCI
532 ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน, เสาวลักษณ์ สุขพัฒนศรีกุล, วิภาวี และหม้ายพิมาย . (2558).  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล ระหว่างการสอนแบบบรรยาย และการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ทีม: การศึกษานำร่อง .  วารสารพยาบาลศาสตร์33(sup), 48-54. TCI
533 ดาว แดงดี, เอมพร รตินธร, ฉวีวรรณ อยู่สำราญ และสมชัย โกวิทเจริญกุล. (2558).  ผลของการกดจุด LI4 และ BL32 ต่อความเจ็บปวดในระยะที่หนึ่งของการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก .  วารสารพยาบาลศาสตร์33(4), 15-26. TCI
534 ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, ละเอียด จารุสมบัติ, พิทักษ์ ไชยกูล และเวทิส ประทุมศรี. (2558).  ผลของการใช้โปรแกรมการจัดการตนเองต่อการรับรู้สมรรถนะตนเอง และความทนทานในการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง .  รามาธิบดีพยาบาลสาร21(3), 352-367. TCI
535 ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, ละเอียด จารุสมบัติ, พิทักษ์ ไชยกูล และเวทิส ประทุมศรี. (2558).  ผลของการใช้โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่ออาการหายใจลำบาก และภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง .  วารสารพยาบาลศาสตร์33(3), 45-60. TCI
536 ขวัญใจ เพทายประกายเพชร, ฉวีวรรณ อยู่สำราญ และวรรณา พาหุวัฒนกร. (2558).  ผลของการบริหารการหายใจร่วมกับการจัดท่าศีรษะสูงต่อความเจ็บปวดและระยะเวลาการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี26(2), 52-62. TCI
537 สมหญิง โควศวนนท์, สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ และสุพรรณิการ์ บางพระปาน. (2558).  ผลของการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา ต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารพยาบาลศาสตร์33(3), 99-108. TCI
538 ภัคพร เกตุสีสังข์, อุษาวดี อัศดรวิเศษ, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล และธวัชชัย อัครวิพุธ. (2558).  ผลของโปรแกรมการดูแลต่อเนื่องต่อคุณภาพของการเตรียมลำไส้และความวิตกกังวัลในผู้ป่วยที่มารับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่และทวารหนักแบบผู้ป่วยนอก .  วารสารพยาบาลศาสตร์33(3), 61-73. TCI
539 สาธิมา สงทิพย์, วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์ และอรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์. (2558).  ผลของโปรแกรมการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้แก่มารดาต่อความรู้ และพฤติกรรมในการดูแลบุตรโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว อายุ 0-2 ปี .  วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก26(2), 25-38. TCI
540 ดวงใจ สนิท, อาภาวรรณ หนูคง, ทัศนี ประสบกิตติคุณ และอรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์. (2558).  ผลของโปรแกรมการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กสมองพิการ .  วารสารเกื้อการุณย์22(1), 60-81. TCI
541 จินตนา แสงงาม, วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์, มงคล เลาหเพ็ญแสง และสุดาภรณ์ พยัคฆเรือง. (2558).  ผลของโปรแกรมการสอนเพื่อบรรเทาอาการท้องผูกของผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดแก้ไขภาวะผิดรูปของทวารหนักและลำไส้ตรง หรือโรคลำไส้ใหญ่โป่งพองแต่กำเนิด .  วารสารสภาการพยาบาล30(1), 86-98. TCI
542 ณัฏฐินี ชัวชมเกตุ, พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม และทัศนี ประสบกิตติคุณ. (2558).  ผลของโปรแกรมการสอนเพื่อบรรเทาอาการท้องผูกของผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดแก้ไขภาวะผิดรูปของทวารหนักและลำไส้ตรง หรือโรคลำไส้ใหญ่โป่งพองแต่กำเนิด .  วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์7(3), 15-25. TCI
543 วิภาวดี พิพัฒน์กุล, นิตยา สินสุกใส และวรรณา พาหุวัฒนกร. (2558).  ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการและการรับประทานยาบำรุงธาตุเหล็กต่อภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในสตรีตั้งครรภ์ .  วารสารพยาบาลศาสตร์33(1), 69-76. TCI
544 ปิยะณัฐ อมรชีวานันท์, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล, วิชชุดา เจริญกิจการ และทวีศักดิ์ แทนวันดี. (2558).  อาการไม่พึงประสงค์และอิทธิพลของอาการต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคตับแข็ง .  วารสารพยาบาลศาสตร์33(2), 19-28. TCI
545 ลดาวัลย์ พรหมชาติ, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ และเกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์. (2558).  อิทธิพลของ คุณภาพการนอนหลับ โรคร่วม ระดับของฮีโมโกลบิน ต่อความสามารถในการเคลื่อนไหวระยะแรกในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมบางส่วน .  วารสารสภาการพยาบาล30(2), 75-85. TCI
546 พรพรรณ อินต๊ะ, นันทนา ธนาโนวรรณ, วรรณา พาหุวัฒนกร และพวงเพชร เกษรสมุทร. (2558).  อิทธิพลของความเครียด การสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมรสต่อภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาวัยรุ่น .  วารสารการพยาบาลและสุขภาพ9(1), 95-104. TCI
547 นันทิกานต์ กลิ่นเชตุ, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, วิชชุดา เจริญกิจการ และพูนทรัพย์ วงศ์สุรเกียรติ์. (2558).  อิทธิพลของค่าการกำจัดครีอะตินิน ประสิทธิภาพการไอ การรับรู้คุณภาพการนอนหลับ การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย ต่อระยะเวลาทดสอบการหายใจเอง ในผู้ป่วยที่หย่าเครื่องช่วยหายใจสำเร็จในครั้งแรก .  วารสารพยาบาลทหารบก16(3), 105-113. TCI
548 อุษา เข็มทอง, ปรางทิพย์ ฉายพุทธ, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ และสืบวงศ์ จุฑาภิสิทธิ์. (2558).  อิทธิพลของระดับความปวด ลักษณะอาหาร และสุขภาพช่องปากต่อการรับประทานอาหารในผู้ป่วยมะเร็งช่องปากหลังการผ่าตัด .  วารสารสภาการพยาบาล30(2), 60-74. TCI
549 กำไลย ศรีวิชา, พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม และทัศนี ประสบกิตติคุณ. (2558).  อุปสรรคของมารดาในการมีส่วนร่วมการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤตตามการรับรู้ของมารดาและของพยาบาล .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ33(3), 43-51. TCI
550 Ranoo Chaweerat, Kamolporn Kaewpornsawan, Pimol Wongsiridej, Payakkaraung, S., Siwapom Sinnoi & Sujidtra Meesamanpong. (2014).  The Effectiveness of Parent Manipulation on Newborns with Postural Clubfoot: A Randomized Controlled Trial .  Journal of the Medical Association of Thailand97(Suppl9), 68-72. TCI
551 Chayaput, P., Utriyaprasit, K., Bootcheewan, S. & Thosingha, O. (2014).  Coping and Health Problems of Caregivers of Survivors with Traumatic Brain Injury .  Aquichan14(2), 170-183. SCOPUS
552 Piyanee Klainin-Yobas, Ornuma Keawkerd, Pumpuang, W., Thunyadee, C., Thanoi, W. & Hong-Gu He. (2014).  The Mediating Effects of Coping on the Stress and Health Relationships among nursing Students: A Structural Equation Modelling Approach .  Journal of Advanced Nursing70(6), 1287-1298. SCOPUS
553 Khamkon, A., Pongthavornkamol, K., Chai-Aroon, T., Olson, K., Ratanawichitrasin, A. & Watthayu, N. (2014).  A Causal Model of Breast Cancer Preventive Behaviors among Female Relatives of Thais with Breast Cancer .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research18(1), 16-28. ISI
554 Suppawach, P., เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์, Toskulkao, T. และUdomkiat, P. (2557).  The Relationships Among Age, Body Mass Index, Recovery Symptoms and Functional Status in Patients after Total Knee Replacement .  วารสารศิริราช66(3), 66-69. TCI
555 เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์, สมสิริ รุ่งอมรรัตน์, พิมพ์พาภรณ์ กลั่นกลิ่น, ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร, มณีรัตน์ ภาคธูป, สุพรรณี สุ่มเล็ก และชิดกมล สังข์ทอง. (2557).  การถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาล .  วารสารพยาบาลสาธารณสุข28(3), 161-174. TCI
556 ยุพา จิ๋วพัฒนกุล และธนิษฐา สมัย. (2557).  การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของครอบครัวไทย .  วารสารพยาบาลทหารบก15(2), 305-311. TCI
557 ธนิตา ฉิมวงษ์, จิราพร นิลสุ และนภาพร วาณิชย์กุล. (2557).  การประยุกต์ใช้หลักการของลีนเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลระยอง .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข24(1), 121-135. TCI
558 พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร, พุทธวรรณ ชูเชิด และสุจิตรา สุทธิพงศ์. (2557).  การเปรียบเทียบผลการสวดมนต์และการฟังเสียงสวดมนต์ต่อความเครียดและคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม .  วารสารพยาบาลทหารบก15(2), 386-394. TCI
559 อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์, ปวีณา จึงสมประสงค์, ชดชนก วิจารสรณ์, วิภารัตน์ สุขทองสา, นวลจันทร์ อุดมพงศ์ลักขณา และชญานี จตุรชัยเดช. (2557).  การเปรียบเทียบผลการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์กับภาพพลิกต่อความรู้และความวิตกกังวลของมารดาในการดูแลผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการตรวจสวนหัวใจ .  วารสารพยาบาลศาสตร์32(2), 41-51. TCI
560 จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์, รักชนก คชไกร และรัมภาพรรณ ประมวลทรัพย์. (2557).  การพัฒนาแนวทางการดูแลตนเองของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวในจังหวัดนครนายก ในมุมมองของผู้รับบริการและผู้ดูแลต่อความสามารถในการดูแลตนเองและการเข้ารับการรักษาตัวซ้ำในโรงพยาบาล .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ32(1), 137-151. TCI
561 ยุพา จิ๋วพัฒนกุล และฐิติรัตน์ ทับแก้ว. (2557).  การพัฒนาแนวทางการลดความขัดแย้งในครอบครัวเพื่อป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทย .  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา22(2), 15-27. TCI
562 รุจา ภู่ไพบูลย์. (2557).  การพัฒนาแบบวัดการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและบุตรสาวเรื่องการละเว้นเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน .  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย26(3), 84-95. TCI
563 วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ, ศิริพันธ์ สาสัตย์, พรทิพย์ มาลาธรรม และจิณณ์สิธา ณรงค์ศักดิ์. (2557).  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น .  วารสารสภาการพยาบาล29(3), 104-115. TCI
564 สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี, สมชาย วิริภิรมย์กุล, วิไลวรรณ ทองเจริญ, จันทนา รณฤทธิวิชัย และทีปภา แจ่มกระจ่าง. (2557).  การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล .  วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา12(3), 31-47. TCI
565 Pongthavornkamol, K., Pornpun Wanavarodom, Porntip Sareeso, Nithima Mahakkakanjana & Martha Meraviglia. (2014).  Improving Health-Promoting Behaviors and Quality of Life through Breast Cancer Support Groups for Thai Women .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research18(2), 125-137. ISI
566 ปิยะธิดา นาคะเกษียร และยุวดี พงษ์สาระนันทกุล. (2557).  การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นกับการพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่การเป็นศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ32(2), 181-189. TCI
567 รัชฏาภรณ์ อึ้งเจริญ, อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์, รณชัย คงสกนธ์ และดุสิต สุจิรารัตน์. (2557).  การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมและความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนอาชีวะที่ติดนิโคตินและไม่ติดนิโคติน .  วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา12(3), 17-29. TCI
568 เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล, เสาวภา พรสิริพงษ์, พัตธนี วินิจจะกูล, สุพัตรา ศรีวณิชชากร, กุศล สุนทรธาดา, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ และวราพร ศรีสุพรรณ. (2557).  การวิจัยปฎิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม .  วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข8(2), 120-131. TCI
569 Thananowan, N. & Vongsirimas, N. (2014).  Examining Mediators of Intimate Partner Violence and Depressive Symptoms among Thai Women with Gynecological Problems .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research18(3), 216-227. ISI
570 ผ่องศรี ศรีมรกต และอิทธิพล พ่ออามาตย์. (2557).  การสำรวจติดตามสภาพฝุ่นควันจากบุหรี่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้สูบบุหรี่และผู้สัมผัสควันบุหรี่มือสองในโรงพยาบาล .  วารสารพยาบาล63(1), 48-54. ISI
571 ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ และกลิ่นชบา สุวรรณรงค์. (2557).  ความเครียด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียด และการจัดการความเครียดของตำรวจ .  วารสารพยาบาลศาสตร์32(3), 20-30. TCI
572 รัชฏาภรณ์ อึ้งเจริญ, อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์, รณชัย คงสกนธ์ และดุสิต สุจิรารัตน์. (2557).  ความเชื่อและทัศนคติต่อการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนอาชีวศึกษาที่ติดและไม่ติดนิโคติน .  วารสารพยาบาลศาสตร์32(4), 52-62. TCI
573 สุวรรณา ชนะภัย, นิตยา สินสุกใส, นันทนา ธนาโนวรรณ และวรรณา พาหุวัฒนกร. (2557).  ความรู้ ทัศนคติ การรับรู้สมรรถนะในตนเอง และการสนับสนุนจากสามีและพยาบาลในการทำนายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 สัปดาห์ .  วารสารพยาบาลศาสตร์32(1), 51-60. TCI
574 ณัฐธยาน์ วีระพงษ์, ทิพา ต่อสกุลแก้ว และสุพร ดนัยดุษฎีกุล. (2557).  ความสัมพันธ์ระหว่างการรักษา ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ ความใกล้ชิดสนิทสนมของคู่ครองกับการทำหน้าที่ทางเพศของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่มีโคลอสโตมีย์ .  วารสารโรคมะเร็ง34(3), 129-140. TCI
575 ปนัทดา แก้วเปรม, วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์ และสุดาภรณ์ พยัคฆเรือง. (2557).  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสำคัญของข้อมูล ความเข้าใจข้อมูล และความวิตกกังวลของบิดามารดาผู้ป่วยเด็กในระยะพักฟื้นหลังผ่าตัดหัวใจ .  วารสารพยาบาลศาสตร์32(3), 85-92. TCI
576 คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล, พิจิตรา เล็กดำรงกุล, พรพรรณ วนวโรดม และวันทกานต์ ราชวงศ์. (2557).  ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม สถานภาพทางการเงิน พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตในสตรีมะเร็งเต้านมระหว่างได้รับรังสีรักษา .  วารสารพยาบาลศาสตร์32(1), 15-27. TCI
577 วารุณี สันป่าแก้ว, สุภาวดี ลิขิตมาศกุล, พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม และวนิดา เสนะสุทธิพันธุ์. (2557).  ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและปัจจัยบางประการกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน .  วารสารเกื้อการุณย์21(sup), 186-204. TCI
578 หฤทัย แซ่ตั้ง, อรพรรณ โตสิงห์, สุพร ดนัยดุษฎีกุล และเกรียงไกร ตันติวงศ์โกสีย์. (2557).  ความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด และระดับแมกนีเซียมในเลือดกับการเกิดภาวะการทำหน้าที่ผิดปกติของอวัยวะหลายระบบภายใน 24 ชั่วโมงแรกในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด .  วารสารสภาการพยาบาล29(3), 80-91. TCI
579 ชัชสุดา ธนอมรพงศ์, สุวิมล กิมปี, ปรางทิพย์ ฉายพุทธ, เกศศิริ วงษ์คงคำ และภาวิน เกษกุล. (2557).  ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการการดูแลด้านมะเร็งสภาพของลิ้น ภาวะโรคร่วม กับภาวะการทำหน้าที่ในช่องปากของผู้ป่วยมะเร็งลิ้นและพื้นปากหลังผ่าตัด .  วารสารสภาการพยาบาล29(1), 67-81. TCI
580 Thananowan, N. & Vongsirimas, N. (2014).  Association between Intimate Partner Violence and Women's Mental Health: Survey Evidence from Thailand .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research18(1), 3-15. ISI
581 อรกมล พูนเสมอ, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, นารีรัตน์ จิตรมนตรี และอรพรรณ โตสิงห์. (2557).  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ทักษะในการดูแลตนเอง การสนับสนุนทางสังคม กับความผาสุกในระยะเปลี่ยนผ่านของผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่รักษาด้วยยาเคมีบำบัด .  วารสารพยาบาลทหารบก15(2), 368-377. TCI
582 สุวิมล แคล่วคล่อง, วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์, สุพร ดนัยดุษฎีกุล และก้องเขต เหรียญสุวรรณ. (2557).  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโรคร่วม ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการกำมือ และความวิตกกังวลกับการฟื้นตัวด้านการทำหน้าที่ของผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักภายหลังผ่าตัด .  วารสารสภาการพยาบาล29(2), 36-48. TCI
583 ดวงหทัย ยอดทอง, อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์, วรรณา คงสุริยะนาวิน, อทิตยา พรชัยเกตุ และโอว ยอง. (2557).  ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ความรู้สึกเป็นภาระในการดูแลกับอาการซึมเศร้าในปู่ย่าตายายที่ดูแลหลาน .  วารสารสภาการพยาบาล29(1), 108-121. TCI
584 พรรณทิพา ขำโพธิ์, นงลักษณ์ จินตนาดิลก, สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง และอังคณา วินัยชาติศักดิ์. (2557).  ดนตรีบำบัดต่อความเจ็บปวดจากการเจาะไขกระดูกในเด็กวัยเรียน .  วารสารสภาการพยาบาล29(1), 82-94. TCI
585 Pianchob, S., Sopin Sangon, Sitthimongkol, Y., Reg Arthur Williams & Pisamai Orathai. (2014).  A Causal Model of Psychological Distress of Thai Family Caregivers of People with Major Depressive Disorder .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research18(3), 173-186. ISI
586 เฉลิมศรี แนวจำปา, จงจิต เสน่หา, วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช และนพดล โสภารัตนาไพศาล. (2557).  ประสบการณ์การมีอาการ กลวิธีการจัดการกับอาการและภาวะการทำหน้าที่ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะ IV ที่ได้รับเคมีบำบัด .  วารสารสภาการพยาบาล29(1), 15-28. TCI
587 อมรรัตน์ กรเกษม, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล และเอนก กนกศิลป์. (2557).  ประสบการณ์อาการเหนื่อยล้า กลวิธีการจัดการอาการ และภาวะการทำหน้าที่ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว .  วารสารพยาบาลศาสตร์32(4), 35-42. TCI
588 จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ และรักชนก คชไกร. (2557).  ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อความรู้เรื่องโรคและความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร .  ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ9(4), 157-163. TCI
589 ยุพยงค์ กุลโพธิ์, อรพรรณ โตสิงห์, สุพร ดนัยดุษฎีกุล และสุณีรัตน์ คงเสรีพงศ์. (2557).  ปัจจัยทำนายการเกิดกลุ่มอาการตอบสนองการอักเสบทั่วร่างกายของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องในระยะ 24 ชั่วโมงแรก .  วารสารสภาการพยาบาล29(1), 5-14. TCI
590 สราวุฒิ สีถาน, เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์, ทิพา ต่อสกุลแก้ว และธวัชชัย อัครวิพุธ. (2557).  ปัจจัยทำนายการฟื้นตัวในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง .  วารสารสภาการพยาบาล29(2), 21-35. TCI
591 นันทนา ธนาโนวรรณ และพวงเพชร เกษรสมุทร. (2557).  ปัจจัยทำนายความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมรสในสตรีที่มีปัญหาทางนรีเวช .  วารสารพยาบาลศาสตร์32(1), 71-80. TCI
592 นันทิยา แสงทรงฤทธิ์, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล, ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา, ศรินรัตน์ ศรีประสงค์ และยงชัย นิละนนท์. (2557).  ปัจจัยทำนายความสม่ำเสมอในการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน .  พยาบาลสาร41(2), 61-71. TCI
593 นันทวรรณ พลสุวรรณ, ผ่องศรี ศรีมรกต, จงจิต เสน่หา และพรชัย โอเจริญรัตน์. (2557).  ปัจจัยทำนายคุณภาพการนอนหลับของสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านมหลังจากได้รับยาเคมีบำบัด .  วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์34(3), 19-38. TCI
594 บุญสิตา จันทร์ดี, เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร และวรรณา พาหุวัฒนกร. (2557).  ปัจจัยทำนายน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของสตรีขณะตั้งครรภ์ .  วารสารพยาบาลทหารบก15(2), 339-347. TCI
595 ยุวดี วัฒนานนท์, วิลาวัลย์ ดวงล้อมจันทร์, วรรณทิน ยิ่งพัฒนพันธ์, บุญมี วัฒนานนท์ และวาสนา จิติมา. (2557).  ปัจจัยทำนายผลการสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของบัณฑิตประจำปี พ.ศ.2555-2556 .  วารสารพยาบาลศาสตร์32(4), 63-69. TCI
596 สุนันทา ตนกลาย, สุวิมล กิมปี, สุพร ดนัยดุษฎีกุล, เกศศิริ วงษ์คงคำ และชุมพล ว่องวานิช. (2557).  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตัน ภายหลังได้รับการรักษาผ่านทางสายสวนหลอดเลือดแดง .  วารสารพยาบาลศาสตร์32(1), 39-50. TCI
597 พิจิตรา เล็กดำรงกุล, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล, นพดล ศิริธนารัตนกุล และธนิษฐา ชมพูบุบผา. (2557).  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด .  วารสารพยาบาลศาสตร์32(3), 31-41. TCI
598 พรรณิภา บุญเทียร, อัจฉริยา พ่วงแก้ว, ดรุณี เลิศสุดคนึง และเพ็ญจันทร์ เสรีวิวัฒนา. (2557).  ปัจจัยทำนายสมรรถภาพปอดของผู้ประกอบอาชีพขับมอเตอร์ไซด์รับจ้างเขตกรุงเทพมหานคร .  วารสารสาธารณสุขศาสตร์44(1), 79-92. TCI
599 โสภา เกิดพิทักษ์, วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์ และอาภาวรรณ หนูคง. (2557).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็ก: การศึกษาเบื้องต้น .  วารสารพยาบาลศาสตร์32(2), 32-40. TCI
600 สุปริญญา สัมพันธรัตน์, สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร และกนกพร หมู่พยัคฆ์. (2557).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อซ้ำของผู้ติดเชื้อเมลิออยด์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .  วารสารพยาบาลศาสตร์32(2), 14-22. TCI
601 ศรัทธา ประกอบชัย, ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ และพีระ บูรณะกิจเจริญ. (2557).  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง .  วารสารพยาบาลศาสตร์32(4), 43-51. TCI
602 จิราวรรณ กุมขุนทศ, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ และคนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล. (2557).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติพฤติกรรมจำกัดเกลือโซเดียมของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์6(3), 49-60. TCI
603 ฤดี ปุงบางกะดี่ และเอมพร รตินธร. (2557).  ปัจจัยและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ซ้ำของสตรีวัยรุ่นไทย: กรณีศึกษาในกรุงเทพมหานคร .  วารสารพยาบาลศาสตร์32(2), 23-31. TCI
604 สุชาดา เตชวาทกุล, เอมพร รตินธร, ฉวีวรรณ อยู่สำราญ และดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร. (2557).  ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ .  วารสารพยาบาลศาสตร์32(1), 61-70. TCI
605 นงนุช เพ็ชรร่วง และยุพา จิ๋วพัฒนกุล. (2557).  ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ดูแลในศูนย์สุขภาพชุมชน .  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ37(4), 37-45. TCI
606 หทัยชนก นิติกุล, สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง, นงลักษณ์ จินตนาดิลก และจันทนา พันธ์บูรณะ. (2557).  ผลของการจัดท่านอนขณะและหลังให้นมทางสายให้อาหารต่อความสามารถในการรับนมของทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อย .  วารสารสภาการพยาบาล29(4), 32-44. TCI
607 ทิพย์วรรณ จันทร์มณี, ฉวีวรรณ อยู่สำราญ, เอมพร รตินธร และวรรณา พาหุวัฒนกร. (2557).  ผลของการใช้ความเย็นและความร้อนต่อการอักเสบและความเจ็บปวดของแผลฝีเย็บในมารดาหลังคลอด .  วารสารพยาบาลศาสตร์32(4), 25-34. TCI
608 จิตต์ระพี บูรณศักดิ์, ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง และฤดี ปุงบางกะดี่. (2557).  ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการตรวจครรภ์ต่อความรู้ ทักษะการตรวจครรภ์ และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารพยาบาลทหารบก15(3), 361-370. TCI
609 นันธิดา วัดยิ้ม, เอมพร รตินธร, วรรณา พาหุวัฒนกร และเอกชัย โควาวิสารัช. (2557).  ผลของดนตรีร่วมกับการสร้างจินตภาพต่อความเจ็บปวดและพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะที่ 1 ของการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก .  วารสารสภาการพยาบาล29(1), 95-107. TCI
610 ธิติมา กนกปราน, ผ่องศรี ศรีมรกต, ศิริอร สินธุ และสืบวงศ์ จุฑาภิสิทธิ์. (2557).  ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองในการบริหารข้อไหล่ที่บ้านต่อองศาการเคลื่อนไหวและการทำหน้าที่ของข้อไหล่ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม .  วารสารพยาบาลศาสตร์32(3), 74-84. TCI
611 สุพัตรา ปิ่นแก้ว, เอมพร รตินธร, เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร และวิบูลย์ เรืองชัยนิคม. (2557).  ผลของโปรแกรมการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดต่ออัตราการเกิดภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดและอัตราการคลอดก่อนกำหนด .  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา22(4), 58-71. TCI
612 สุภาภรณ์ กวัดแกว่ง, เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร, วรรณา พาหุวัฒนกร และดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร. (2557).  ผลของโปรแกรมการพยาบาลโดยใช้ทฤษฎีการดูแลต่อความวิตกกังวลของสตรีที่ได้รับการยุติการตั้งครรภ์เพื่อการรักษา .  วารสารสภาการพยาบาล29(1), 55-66. TCI
613 ศิวพร สุดเพชร, นันทนา ธนาโนวรรณ, ฉวีวรรณ อยู่สำราญ และชานนท์ เนื่องตัน. (2557).  ผลของโปรแกรมการสนับสนุนโดยสามีในระยะที่ 1 ของการคลอดต่อความเครียด ความเจ็บปวด และความพึงพอใจต่อการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก .  วารสารสภาการพยาบาล29(3), 42-54. TCI
614 เสาวลักษณ์ สุขพัฒนศรีกุล, วิไลวรรณ ทองเจริญ, จันทนา รณฤทธิวิชัย และวิชชุดา เจริญกิจการ. (2557).  ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพลังอำนาจต่อการรับรู้สมรรถนะในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง .  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย26(2), 25-38. TCI
615 นิตยา สินสุกใส, ฉวีวรรณ อยู่สำราญ และรุจา ภู่ไพบูลย์. (2557).  พฤติกรรมการเลี้ยงดูด้วยนมแม่ในชุมชนเมือง .  วารสารสภาการพยาบาล29(3), 69-79. TCI
616 วรานุช กาญจนเวนิช, ทัศนียา วังสะจันทานนท์, สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ และอ้อมจิต ว่องวาณิช. (2557).  พัฒนาการเด็กและคุณลักษณะของผู้ดูแลเด็กที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต .  ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ9(1), 9-16. TCI
617 สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง, พรรณรัตน์ และแสงเพิ่ม . (2557).  มุมมองของผู้ดูแลต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก .  วารสารพยาบาลศาสตร์32(2), 62-70. TCI
618 สมฤทัย เพชรประยูร, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล และธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์. (2557).  อิทธิพลของการรับรู้ความรุนแรงของโรค ความแตกฉานด้านสุขภาพ และการสนับสนุนจากครอบครัวต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 .  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย26(1), 38-51. TCI
619 สันติ ยอมประโคน, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล และเจริญ ชูโชติถาวร. (2557).  อิทธิพลของความความแตกฉานด้านสุขภาพ การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม และความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยต่อภาวะการทำหน้าที่ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง .  วารสารพยาบาลศาสตร์32(3), 64-73. TCI
620 รัชนีพร ภัทรปกรณ์, จงจิต เสน่หา, วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช และยงชัย นิละนนท์. (2557).  อิทธิพลของความวิตกกังวล การรับรู้ภาวะสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง .  วารสารพยาบาลศาสตร์32(2), 52-61. TCI
621 กลิ่นชบา สุวรรณรงค์, พวงเพชร เกษรสมุทร, นภวัลย์ กัมพลาศิริ, วรรณา คงสุริยะนาวิน และกาญจนา ครองธรรมชาติ. (2556).  ผลของโปรแกรมการฝึกโยคะต่อความสุข การเห็นคุณค่าในตนเอง และอาการซึมเศร้าในนักศึกษาพยาบาล .  วารสารพยาบาลศาสตร์31(4), 66-78. TCI
622 Pumpuang, W., Orathai, P., Phuphaibul, R. & Pudtivarnichapong, W. (2012).  Effectiveness of a collaborative home-school behavior management program for parents and teachers of children with attention deficit hyperactivity diaorder .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research16(2), 138-153. ISI
623 Phetcharat, M., Pudtivarnichapong, W., Sitthimongkol, Y. & Apinuntavech, S. (2012).  Prediciting Factors for Risk of Depression in Adolescents with Learning Disorders .  Journal of the Medical Association of Thailand95(11), 1480-1484. TCI
624 นันทนา ธนาโนวรรณ, นพพร ว่องสิริมาศ, เดช เกตุฉ่ำ และพวงเพชร เกษรสมุทร. (2555).  ผลของตัวแปรส่งผ่านจากความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมรส และปัจจัยทางจิตสังคมต่อภาวะซึมเศร้าก่อนคลอดและหลังคลอดในสตรีไทย .  วารสารพยาบาลศาสตร์30(4), 28-36. TCI
ค้นหา วารสารวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ